Skip to main content

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti on myönnetty yrityksellemme 18.6.2021 ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Organisaatiomme on läpäissyt hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin ja sitoutunut noudattamaan Ekokompassin kriteereitä.

Lähdimme rakentamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää tammikuulla 2021, koska halusimme kartoittaa ympäristöasioidemme tilaa ja kehittämismahdollisuuksia oman toimintamme kannalta keskeisillä osa-alueilla. Sen myötä laadimme ympäristölupauksen, jota organisaatiomme noudattaa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Aloitimme niistä toimenpiteistä, joihin pystyimme vaikuttamaan heti ja käynnistimme hankkeita, joiden tavoiteaikataulu on pidempi.


Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti- Ympäristölupauksemme mukaan tehtyjä toimenpiteitä

Enemmän kierrätystä – vähemmän jätettä

 • Lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen.
 • Paperi- ja pakkausmateriaalien vähentäminen.
 • Tuotannon materiaalihävikin määrän tarkkailu ja minimointi.
 • Jätehuoltosuunnitelma ja sen toteuttaminen jätesäädösten mukaisesti.

Energiaa säästäen – ekologisesti eteenpäin

 • Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
 • Uusiutuvan energian käyttö sähköenergiassa. Uusi sähkösopimus 100% uusiutuvalla energialla.
 • Öljylämmityksen korvaaminen ilma-vesilämpöpumpuilla.
 • Loisteputkivalaisimien vaihtaminen led-valaisimiin.
 • Siirtyminen asteittain vähemmän energiaa kuluttaviin tietokoneisiin
 • 100% hiilineutraalin kuljetusmuodon käyttäminen.

Esimerkkinä muille – yhteisen ympäristön puolesta

 • Siirtyminen asteittain sähköisiin materiaaleihin ja asiakirjoihin.
 • Henkilöstön ja sidosryhmien ympäristötietoisuuden lisääminen.
 • Työmatkaliikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen etätyömahdollisuuksia lisäämällä.
 • Sähköauton latauspiste.

Vastuullisuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa aina tuotteidemme valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista käyttäjäturvallisuuteen ja kierrätykseen saakka. Huolehdimme tuoteturvallisuudesta, tuotteidemme valmistuksen ja käytön terveys- ja ympäristövaikutuksista, alaan liittyvän lainsäädännön toteuttamisesta, yrityksemme työntekijöiden hyvinvoinnista sekä suomalaisen työn jatkuvuudesta.

Käsityöllä ja sen arvostamisella on suuri merkitys niin meille kuin asiakkaillemmekin. Valmistamme ja haluamme valmistaa maalimme käsityönä Suomessa, niin kuin ne on valmistettu ensimmäisestä punamultamaalierästä asti. Se, että maalit tehdään kotimaassa on meille äärimmäisen tärkeää, koska haluamme pitää huolta siitä, että suomalaisella työllä ja perinteisellä osaamisella on jatkuvuutta.


Jo yli neljäkymmentä vuotta sitten, muovistuvan maailman ja muovimaalien myllerryksessä, päämääränämme oli valmistaa muovittomia, hengittäviä ja ekologisia maaleja, jotta asiakkaillamme olisi mahdollisuus valita luonnollisista raaka-aineista valmistetut maalimme kotiensa kaunistukseksi ja suojaksi. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttäminen tuotteidemme perusraaka-aineena sekä ympäristömme hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluvat tärkeisiin perusarvoihimme tänäänkin. Valitsemalla tuotteemme sisä- ja ulkomaalaukseen, teet hyvän valinnan myös kotimaisen työn arvostamisen ja tukemisen puolesta. Kiitos, että valitset Suomalaisen tuotteen.