Skip to main content

Hirsitalon maalaus onnistuu, kun tiedostaa uuden höyläpinnan ominaisuudet.

Näillä ohjeilla varmistat maalin imeytymisen ja tartunnan.

Hirsitalon maalaus noudattaa pääpiirteissään samaa kaavaa kuin minkä tahansa puupinnan ulkomaalaus, mutta materiaalina hirsi kuitenkin eroaa hieman lautapinnoista. Uuden hirsipinnan maalauksessa tärkein huomioon otettava seikka on, kuinka paljon käsittelyainetta hirsi pystyy ottamaan vastaan, eli missä määrin käsittelyaine siihen imeytyy. Imeytymiseen vaikuttaa hirren tuoreus ja sen sisältämät uuteaineet, tartuntaan vaikuttaa pinnan karheus. Imeytymisen ja tartunnan varmistamiseksi maalausohjeet poikkeavat hieman normaalista.

Höylähirsi on pinnaltaan tiivis ja liukas

Kun hirret aikoinaan veistettiin käsin, jäi hirren pinta jokseenkin karheaksi, jolloin siihen tarttui erinomaisesti maali kuin maali. Tuohon aikaan hirsi sai useimmiten pintaansa kotona tynnyrissä keitettyä punamultamaalia, joka koostumuksensa takia vaatii pinnalta karheutta tarttuakseen hyvin. 

Nykyrakentamiseen käsin veistäminen on liian hidasta ja kallista, ja useimmiten hirsipinnat ovat höylättyjä. Höyläys sulkee osittain puun pintasolukkoa, hankaloittaen käsittelyaineen imeytymistä. Pinta jää sileäksi ja liukkaaksi, jolloin tartunta heikkenee. Myös liimatut hirsirakenteet, kuten lamellihirsi, ovat aluksi hyvin tiiviitä ja sileitä. Aika ja luonto tekevät tehtävänsä, ja parissa vuodessa höylätyn hirsikehikon pinta haristuu ja huokoistuu niin, että tartunta ja imeytyminen paranevat huomattavasti. Uuden höyläpinnan voi karhentaa hiomalla tartunnan parantamiseksi, mutta laajoilla pinnoilla se on melko työläs vaihtoehto.  

Tuore hirsi sisältää uuteaineita

Riippuen puulajista ja sen tuoreudesta, uusi hirsi saattaa sisältää vielä paljon uuteaineita, jotka haittaavat pintakäsittelyaineen imeytymistä. Tällaisia uuteaineita ovat fenoliset yhdisteet, rasvahapot, hartsihapot ja vahat. Puun kasvaessa uuteaineiden tehtävänä on suojata puuta ja pitää huolta ravinnon varastoitumisesta, mutta kun puu kaadetaan, poistuvat uuteaineet vähitellen haihtumalla. Osa aineista, kuten pihka, tulee ulos valumalla. 

Pari vuotta yleensä riittää uuteaineiden haihtumiseen, minkä jälkeen pintakäsittelyaineet pääsevät imeytymään puuhun tehokkaasti. Puun pinnan voi tällä välin suojata homesuoja-aineella, joka estää home- ja leväkasvustojen muodostumista. Homesuojaus on hyvä tehdä vuosittain alkusyksystä. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista odottaa paria vuotta ennen pintakäsittelyä. Tällöin maalausohjeet ovat hieman normaaliohjeista poikkeavat.

Uuden hirsiseinän maalaus

Jotta pintakäsittelyn imeytyminen uuteen hirsipintaan varmistetaan, on käsittelyaineen oltava riittävästi ohennettua. Tartunnan varmistamiseksi käsittelyaineen pigmenttikerros jätetään myös ohueksi. Tästä syystä hirsipinnat suositellaan maalaamaan ensimmäisenä vuonna vain kertaalleen. Ohjeistus vaihtelee hieman maalityypin mukaan. Alta löydät tuotekohtaiset ohjeet kaikkien Uulan ulkomaalien käyttöön niiltä osin kuin ne koskevat uusia höylähirsipintoja. Tutustu täysiin tuotekohtaisiin maalausohjeisiin käyttämäsi maalin omalla tuotesivulla. 

Hirsitalon maalaus Uula Roslagin Mahongilla

Uusi höylähirsipinta käsitellään Uula Homesuojalla, jonka kuivuttua pinta maalataan ohentamattomalla Uula Roslagin Mahongilla kertaalleen. Maalaa yksi hirsi kerrallaan hirren päästä päähän tasoittaen. Vältä päällekkäisyyttä ja saumakohtia, sillä ensimaalauksella pinta jää melko kuultavaksi. Pinta voidaan käsitellä toisen kerran 1-2 vuoden kuluttua ensimaalauksesta. Huomaa, että alustan väri vaikuttaa kuultavaksi maalatun pinnan sävyyn ja kuultomaalin oma sävy vahvistuu toisella maalauskerralla.

 

Hirsitalon maalaus Uula Petrooli- tai Pellavaöljymaalilla

Uusi höylähirsipinta käsitellään Uula Homesuojalla, jonka kuivahdettua pinta maalataan 30% ohennetulla Uula Petrooli– tai Pellavaöljymaalilla kertaalleen. Ohenteena käytetään Uula Öljymaalin ohennetta. Maalaa yksi hirsi kerrallaan hirren päästä päähän tasoittaen. Vältä päällekkäisyyttä ja saumakohtia, sillä ensimaalauksella pinta jää melko kuultavaksi. Pintamaalaus voidaan tehdä aikaisintaan 2-3 vuoden kuluttua ensimaalauksesta, Petrooliöljymaalilla kertaalleen, Pellavaöljymaalilla kahteen kertaan, tuotteiden normaalien pintamaalausohjeiden mukaisesti.

Hirsitalon maalaus Uula Keittomaalilla

Uudet höylähirsipinnat voidaan maalata kertaalleen Uula Keittomaalilla 1:1 Homesuojalla ohennettuna. Erillistä homesuojausta ei tällöin tarvita. Maalaa yksi hirsi kerrallaan hirren päästä päähän tasoittaen. Vältä päällekkäisyyttä ja saumakohtia, sillä ensimaalauksella pinta jää melko kuultavaksi. Pintamaalaus voidaan tehdä 1-2 vuoden kuluttua ensimaalauksesta ohentamattomalla Keittomaalilla kertamaalauksena.