Skip to main content

Homeen pesu ulkopinnoilta

Homeen pesu ulkopinnoilta on tärkeää puupinnan hyvinvoinnin ja maalipinnan kestävyyden kannalta. Lue lisää:

Homeen pesu

Homeen pesu ulkopinnoilta on tärkeää puupinnan hyvinvoinnin ja maalipinnan kestävyyden kannalta. Luonnonmateriaalina puu ei koskaan ole tasalaatuista, vaan puun sisältämien uuteaineiden määrä ja homeitiöiden esiintymistiheys vaihtelevat samassa toimituserässä tai jopa samassa laudassa. Homekasvusto rakennusten ulkopinnoilla on ympäristöolosuhteista johtuva luonnonilmiö, jota maali ei aiheuta. Home kasvaa puupinnalla, eikä tuhoa puuta, joten haitta on lähinnä esteettinen. Home voidaan poistaa pinnalta pesemällä. Puhdistus ja suojaus kannattaa tehdä säännöllisesti.

Viime vuosina pitkien sateisten syksyjen seurauksena erilaisia home- ja leväkasvustoja on yleisesti esiintynyt melko runsaasti. Ongelma on selvästi lisääntynyt nykyään. Polttoaineista on poistunut rikki ja lyijy ja maaleissa ei ole myrkkyjä, jotka ovat ehkäisseet kasvuston tarttumista pintoihin. Nämä muutokset edistävät homeen, itiöiden ja mikrobien kasvua. Homesienten itiöitä on kaikkialla. Otollisissa olosuhteissa ne kasvavat silmin havaittavaksi homekasvustoksi. Kasvualustana voi olla mm. maali-, puu-, pelti tai kiviainespinta. Myös lika ja siitepöly ovat hyviä kasvualustoja, joten likaantuneet pinnat on hyvä pestä ajoittain.

Homesienet viihtyvät kosteassa ja lämpimässä, joten homehtumisriski kasvaa niinä vuosina, jolloin syksy on pitkä ja sateinen sekä talvi lämmin. Lämpimänä talvena ilman suhteellinen kosteus on merkittävästi suurempi kuin normaalina pakkastalvena. Lisäksi puutavaran teollinen väkisin kuivaaminen lisää homehtumisriskiä huomattavasti, kuten myös puiden kaataminen väärään vuodenaikaan. Homesienten esiintyminen ja elinolosuhteet vaihtelevat vierekkäisten talojen ja jopa talon eri osien välillä. Räystäänaluset ja avokuistit homehtuvat seinäpintoja herkemmin, koska kosteuden haihtuminen huonomman ilmanvaihdon vuoksi on hitaampaa. Erilaiset pensaat ja puusto talon ympärillä edesauttavat homehtumista.

Uula Homepesuaine

Uula Homepesuaine sekoitetaan veteen suhteessa 1:2, vaikeissa tapauksissa tuotetta voidaan käyttää vahvempaa laimentamattomana. Laimennetun seoksen riittoisuus on n. 5-7 m2/litra. Uula Homepesuaine levitetään pestävälle pinnalle sienellä, rätillä, harjalla tai matalapaineruiskulla. Liuoksen annetaan vaikuttaa noin 10 minuuttia ja huuhdotaan mieluiten lämpimällä vedellä. Erittäin likaisien ja pinttyneiden pintojen puhdistustulosta voi parantaa harjaamalla. Ympäristö on suojattava roiskeilta. Tekijän on käytettävä suojavaatteita, -käsineitä, -laseja ja –maskia. Älä levitä märälle puupinnalle äläkä käytä tuotetta sateella tai sen uhatessa lähitunteina.