Skip to main content

Uula Sisäöljymaalin maalausohjeet
– Sisäöljymaali pohjamaalaukseen

Uula Sisäöljymaalin maalausohjeet uusien sekä aikaisemmin maalattujen puu- ja kiviainespintaisten seinien ja kattojen pohjamaalaukseen sisätiloissa. Sisäöljymaalilla maalattu pinta on erittäin hengittävä, kestävä ja peittävä. Uula Sisäöljymaalia voi käyttää myös himmeänä pintamaalina.

Uula Sisäöljymaalin maalausohjeet

Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja tarvittaessa maalauksen aikana. Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tee koemaalaus valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea. Öljymaaleille on olennaista, että vaaleat sävyt saattavat kellastua pimeässä, joten tämä kannattaa huomioida sävyvalintoja tehtäessä. Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee. Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon. Huomioithan, että maalin oikea sävy näkyy vasta pinnan kuivahdettua. Huolehdi maalausympäristöstä ja suojaa käsittelemättömäksi jäävät pinnat teipillä, paperilla, pahvilla tai suojamuovilla.

Maalausolosuhteet

Suosittelemme maalausta siveltimellä tai maalaustelalla. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C. Maalattu pinta on kosketuskuiva noin vuorokauden kuluttua ja päällemaalattavissa noin kahden vuorokauden kuluttua. Viileä ja pimeä hidastavat maalin kuivumista.

Esikäsittely & pohjamaalaus

Esikäsittely: Poista irtoava ja hilseilevä maali kaapimella. Karhenna kiiltävä ja kova pinta hiomapaperilla. Poista hiontapöly. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeiden mukaan.

Maalausohje: Maalaa Uula Sisäöljymaalilla 1-2 kertaa, toinen kerros edellisen kuivuttua, mikäli peittävyyttä ei ole tarpeeksi. Jos maalaat erityisen huokoisia pintoja, esimerkiksi puukuitulevyä, ohenna maalia Uula Öljymaalin Ohenteella 20-30%.

Lisätiedot

Kiiltoaste: Himmeä.

Riittoisuus: Noin 6-8 m2/l riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne: Uula Yleisohenne

Työvälineiden puhdistus: Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella ja lopuksi pestään vedellä ja saippualla.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy: Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Kierrätysinfo

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.