Skip to main content

Ulkomaalausohjeet

Ohjeita ulkomaalaukseen ja pohjatöihin ei kannata ohittaa vaan niihin on aina hyvä tutustua etukäteen. Muista selvittää lähtötilanne, aiempi käsittely ja suunnittele työjärjestys huolellisesti sen mukaan onko kyseessä uuden pinnan maalaus vai huoltomaalaus. Tarvittaessa käänny rohkeasti neuvontapalvelumme puoleen. Tee tarvittavat valmistelut ennen työn aloittamista. Hanki tarvittavat työvälineet ja tarvikkeet etukäteen. Muistathan suojata maalausympäristön, käsittelemättömäksi jäävät pinnat sekä huolehdithan myös maalausvaatteista ja muista varusteista.

Maalattavan pinnan puhdistus ja pohjatyöt

Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla ohjeiden mukaan. Poista irtonainen tai huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms. Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistoaineella. Hio harmaantunut / nukkaantunut puupinta. Jos kyseessä on uusi höyläpinta, hio pinta karkeaksi tartunnan varmistamiseksi tai anna pinnan vanhentua / haristua 1-2 vuotta. Ennen maalauskäsittelyä suosittelemme pinnan pesemistä Uula Homepesulla, ohjeen mukaan.

Pohjamaalaus ja paikkapohjamaalaus

Maalaamaton puupinta pohjamaalataan ulkokäyttöön tarkoitetulla Uula Pohjamaalilla tuotteen ohjeen mukaan. Aikaisemmin maalatut puupinnat pohjamaalataan niiltä osin, kun puupuhdasta pintaa on näkyvissä. Keittomaalin tai kuultavien ulkomaalien alla ei käytetä pohjamaalia.

Ulkomaalit – Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

Ulkomaalit ja muut tarvikkeet kannattaa hankkia hyvissä ajoin. Hanki riittävästi samaa erää ja sävyä olevaa maalia. Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista tekemällä koemaalaus laudanpalalle tms. Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Muistathan, että maalierän tulisi riittää kokonaan maalattavalle pinnalle. Varmista oikeat maalausohjeet maalipurkista tai kotisivuiltamme maalien tuoteselosteista. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti, sillä eri maaleissa, maalin levitystavoissa, maalauskerroissa ja maalausohjeissa on eroavaisuuksia. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja tarvittaessa maalauksen aikana. Kuultavien tuotteiden värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri, pinnan karheus, puulaji, aikaisempi käsittely ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.

Valitse ulkomaalaukseen sopivan kokoinen ja riittävän jämäkkä sivellin tai maalausharja. Kannattaa panostaa siveltimen laatuun, koska se vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen. Saadaksesi tasaisen maalipinnan, maalaa laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti. Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti vähentääksesi laudan päiden halkeilua. Mikäli maalaustyötä tehdään porukalla / talkoovoimin, varaathan jokaiselle omat tarvikkeet ja huomioithan, että erilaisista maalaustavoista johtuen maalaustyön jälki ja tasaisuus saattaa vaihdella.

Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa. Paras maalaussää on pilvipoutainen, ilmankosteuden tulisi olla alle 80% ja lämpötilan mielellään vähintään +5 astetta. Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puun kosteuden alle 15%. Kannattaa myös huomioida käsiteltävän pinnan maalausajankohta. Ulkomaalit, kuten PellavaöljymaaliPetrooliöljymaali sekä Roslagin Mahonki ovat kuivumisnopeudeltaan vesiohenteisia maaleja hitaampia. Niille on ominaista hidas kuivuminen. Keitettyä pellavaöljyä sisältävien maalien kuivumista nopeuttavat valo ja lämpö. Myös terassien ja laitureiden käsitteleminen kannattaa tehdä luonnonolosuhteet huomioiden.

Työvälineet, varastointi ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Työvälineiden puhdistus kannattaa tehdä heti maalaustyön päätyttyä. Vesiohenteisten maalien työvälineet voi pestä vedellä ja saippualla. Liuotinohenteisten maalien työvälineet voi puhdistaa Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä. Mikäli maalia jää yli, huolehdithan että purkin kansi on hyvin kiinni. Suosittelemme maalien säilyttämistä kuivassa ja viileässä paikassa. Vesiohenteiset tuotteet eivät kestä pakkasta. Huomioithan, että säilytät maalit ja pintakäsittelyaineet myös lasten ulkomaalit ulottumattomissa. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen, mutta nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Pellavaöljyä sisältävien tuotteiden käyttämisen jälkeen hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Ulkomaalit kaunistavat rakennuksia, mutta maalipinnasta tulee huolehtia säännöllisesti. Siihen kuuluu olennaisena osana ulkopintojen puhdistus. Mikäli maalipinnalle kertyy epäpuhtauksia, kuten esimerkiksi siitepölyä, likaa tai nokea, kannattaa huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve. Valikoimistamme löytyvät tuotteet pintojen pesu- ja suojauskäsittelyihin. Yleensä ulkopinnoilla esiintyvä lika on vain esteettinen haitta, mutta puupinnan hyvinvoinnin ja maalipinnan kestävyyden kannalta puhdistus ja suojaus kannattaa tehdä säännöllisesti.