Skip to main content

Uula Petrooliöljymaalin maalausohjeet
– Ohjeet pohjatöihin ja maalaamiseen

Uula Petrooliöljymaalin maalausohjeet käsittelemättömille ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatuille ulkopuupinnoille. Uula Petrooliöljymaali sopii myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille sekä aiemmin maalattujen rappaus- ja tasoitepintojen maalaamiseen. Petrooliöljymaalilla maalattu pinta vanhenee arvokkaasti liituuntumalla.

Uula Petrooliöljymaalin maalausohjeet

Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja tarvittaessa maalauksen aikana. Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista tekemällä koemaalaus laudanpalalle tms. Maalaa Uula Petrooliöljymaalilla kertaalleen pohjamaalatulle pinnalle. Kertamaalaus edellyttää maalausta runsaalla maalilla. Maalattavasta pinnasta tulee tasaisen kaunis, kun maalaat huolellisesti ilman jälkikäteen tehtäviä paikkamaalauksia.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva (puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %) ja lämpötilan vähintään +10°c. Pinta on kosketuskuiva olosuhteista riippuen 1–3 vrk:n kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua. (+20°c ja suhteellinen ilmankosteus <80 %). Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä. Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa. Suosittelemme maalausta siveltimellä. Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti. Ruiskulla maalattaessa maalia tulee ohentaa n. 10 % Uula Öljymaalin Ohenteella.

Esikäsittely & pohjamaalaus & pintamaalaus

Esikäsittely

Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms. Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistolla. Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta. Jos kyseessä on uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi tai anna pinnan vanhentua 1–2 vuotta ennen maalausta. Ennen maalauskäsittelyä suosittelemme pinnan käsittelyä Uula Homesuojalla, ohjeen mukaan.

Pohjamaalaus

Aikaisemmin maalatut puupinnat: Paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat 20% ohennetulla Uula Petrooliöljymaalilla.
Maalaamattomat sahalautapinnat: Pohjamaalaa 20-25% ohennetulla Uula Petrooliöljymaalilla.
Metallipinnat: Käsittele metalliosat ruosteenestopohjamaalilla.
Uudet, teollisesti pohjamaalatut puupinnat: Puupintoja ei tarvitse pohjamaalata.

Pintamaalaus: Maalaa Uula Petrooliöljymaalilla kertaalleen pohjamaalin on kuivuttua. Kertamaalaus edellyttää maalausta runsaalla maalilla. Mikäli maalia halutaan ohentaa kertamaalauksessa saa ohenteen osuus olla maksimissaan 10%. Kahteen kertaan maalattaessa (esim. ensimmäinen kerta irtolautoina) ohennus 20-40 % ensimmäisellä kerralla. Suosittelemme kahteen kertaan maalausta, jos kohde on altis erityisen koville ilmastorasituksille. Ohennukseen suosittelemme Uula Öljymaalin Ohennetta.

Uudet höylä-, hirsi- ja lamellihirsipinnat
Tuoreet höyläpinnat ovat sileitä, tiiviitä sekä hartsisia, ja niiden imeyttämiskyky on uutena heikko. Maalaa höyläpinnat ensimmäisenä vuonna kertaalleen 30% ohennetulla Petrooliöljymaalilla ilman erillistä pohjamaalausta. Tee valmiiksimaalaus kahden vuoden kuluttua ensimaalauksesta. Huomaa, että ensimaalaus jättää pinnan kuultavaksi ja lopullinen ilme syntyy vasta valmiiksimaalauksen jälkeen.
Vaihtoehtoisesti pinnat voi karhentaa hiomalla, tai ne voi jättää haristumaan homesuojalla suojattuina 1-2 vuodeksi ennen maalausta.

Lisätiedot

Riittoisuus: Sahalauta n. 5 m2/l. Hienosahattu tai vanha maalipinta n. 7 m2/l.

Ohenne: Uula Öljymaalin Ohenne.

Työvälineiden puhdistus: Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy: Suosittelemme säilytystä kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Kierrätysinfo.

Huomoitavaa: Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Huolehdithan maalattujen ulkopintojen puhtaudesta. Puupinnan hyvinvoinnin ja maalipinnan kestävyyden kannalta puhdistus ja suojaus kannattaa tehdä säännöllisesti.