Skip to main content

Uula Ulkopohjamaalin maalausohjeet
– Pohjatöihin ja maalaamiseen

Uula Ulkopohjamaalin maalausohjeet puupuhtaiden puu- ja hirsipintojen esikäsittelyyn ennen pintamaalausta sekä pohjamaalaukseen aikaisemmin maalattujen pintojen huoltomaalauksessa. Uula Pohjamaali on nopeasti kuivuva ja hengittävä vesiohenteinen pohjamaali ulkopuupintojen pohjamaalaukseen. Ulkopohjamaalia ei käytetä Uula Keittomaalin eikä kuultavien ulkomaalien alla.

Uula Ulkopohjamaalin maalausohjeet

Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja tarvittaessa maalauksen aikana. Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista tekemällä koemaalaus laudanpalalle tms.

Maalausolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva (puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %) ja lämpötilan vähintään +5°c. Maali on kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalattavissa n. 6 h kuluttua. (+20°c ja suhteellinen ilmankosteus <80 %). Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa. Suosittelemme maalausta siveltimellä. Käyttäessäsi korkeapaineruiskua on ruiskun suutinkoko 0,5mm ja ohennus tarvittaessa 0-10 vedellä%.

Esikäsittely & pohjamaalaus & pintamaalaus

Esikäsittelyt

Maalaamaton pinta: Puhdista maalattava pinta mahdollisesta pölystä, liasta, homeesta yms. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uua Homepesulla. Jos kyseessä on hyvin sileä uusi höyläpinta hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi. Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta. Kun maalaat irtolautoina vaakasuorassa, voit ohentaa maalia max. 15 % vedellä. Maalaus: Uula Ulkopohjamaalilla. Anna kuivua vähintään 6 tuntia ennen pintamaalausta.

Aiemmin maalattu pinta: Puhdista maalattava pinta pölystä. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms. Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistolla. Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta. Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla. Pohjamaalaa puupuhtaat pinnat Uula Ulkopohjamaalilla. Käsittele muut pinnat Uula Homeenestolla vähintään vuorokausi ennen pintamaalausta.

Pintamaalaus: Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Riittoisuus: Höyläpinta 8–12 m2/l, sahapinta 6–8 m2/l.

Ohenne: Vesi

Työvälineiden puhdistus: Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy: Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Tuote ei kestä pakkasta, jäätyvää. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.  Kierrätysinfo.

Huolehdithan maalattujen ulkopintojen puhtaudesta. Puupinnan hyvinvoinnin ja maalipinnan kestävyyden kannalta puhdistus ja suojaus kannattaa tehdä säännöllisesti.