Färger och Produkter

Visar 1–24 av 88 resultat

Våra färger innehåller inga plastbindemedel, vilket är den bästa lösningen för träkonstruktioner. Färgerna låter träytan andas, och fukt kan avdunsta från konstruktionerna. På så sätt varken skadas eller murknar träytan. Vid tillverkningen av våra produkter beaktar vi kraven för de material som ska ytbehandlas, produktsäkerheten samt miljökonsekvenserna. Våra färger lämpar sig för målning av såväl kulturarvs- och nybyggnadsobjekt, för restaurering, renovering och inredning. Du kan enkelt beställa våra produkter via vår webbutik.