Skip to main content

Anvisningar för målning inomhus –
Tips för målning inomhus och ytbehandlingar

Anvisningar för målning inomhus och ytbehandlingar. Det lönar sig att alltid bekanta sig med inomhusfärger och ytbehandlingsmedel på förhand. Vårt sortiment omfattar produkter för täckande och transparenta behandlingar. Täckande färger ger en helt täckande färgyta på de objekt som målas. Transparenta färger och behandlingsmedel lämnar träets eget mönster synligt på ett naturligt sätt. Transparenta produkter används alltså på en ny eller gammal obehandlad yta eller en yta som tidigare har behandlats med en transparent produkt. Välj alltid färg enligt det objekt som ska målas. På så sätt får du bästa möjliga slutresultat på den målade ytan, eftersom det utöver täckningsgrad även förekommer variationer i färgernas slittålighet och tvättbarhet. Tveka inte att kontakta vår rådgivningstjänst vid behov.

Val av nyansernas och färgens glansgrad för inomhusbruk

Färgernas glansgrad, strävheten på ytan som målas, rummets belysning och naturliga ljus samt andra färger och material i rummet inverkar väsentligt på hur inomhusfärgerna upplevs. Därför lönar det sig att välja nyans för objektet som ska målas i det rum där det kommer att vara. Kom även ihåg att nyanserna ser annorlunda ut på en stor yta och att samma nyans blir annorlunda i tak, på väggar och golv. Vi rekommenderar alltid ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den valda nyansen och den nyanserade färgen är rätt. På grund av olika nyanseringar, nyanseringsmaskiner och nyanseringspastor kan det förekomma variationer mellan nyanserna. Reservera alltid en tillräcklig mängd av samma färgparti, och blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader.

Färgernas glansgrad inverkar på ytans ljusreflektion och målningsresultatet

Matta färger döljer ojämnheter bättre. Ju glansigare färg, desto bättre syns ojämnheter och penseldrag på underlaget. Även målningsförhållandena (lämplig luftfuktighet och temperatur i rummet) samt valda arbetsredskap inverkar på hur jämn färgen och glansen blir, och därför lönar det sig att utföra ytmålningen noggrant. Grundarbetet är verkligen viktigt.

Innan du början arbeta

Kom ihåg att utreda utgångspunkten, tidigare behandlingar, och planera arbetsordningen omsorgsfullt beroende på om det är en ny yta som ska målas eller underhållsmålning. Gör nödvändiga förberedelser innan du inleder arbetet. Skaffa på förhand de produkter, arbetsredskap och tillbehör som behövs. Kom ihåg att skydda områden omkring målningsobjektet innan du börjar, och avgränsa eventuella ytor som inte ska behandlas. Kom även ihåg målarkläder och annan utrustning.

Tips för grundbehandling och färgborttaning

Anvisningar för målning inomhus, grundbehandling, färgborttaning och ytbehandlingar. Om du täckmålar en ny eller gammal obehandlad vägg-, tak- eller möbelyta för första gången rekommenderar vi grundmålning. Into Grundfärg fäster bra på olika slags ytor, också på putsytor och stenmaterial. Grundfärgen påverkar hur täckfärgen absorberas, gör att täckfärgen fäster bättre och underlättar hanteringen av täckfärg. Utför grundmålningen enligt anvisningarna för den yta som ska målas och den valda produkten. Det finns olika anvisningar och tips för grundmålning för olika färger. Grundbehandlingen för täckande och transparenta färger avviker också från varandra. Under transparenta färger och behandlingsmedel används ingen grundfärg för att träets eget mönster ska förbli synligt.

Om du vill måla om ytor där den gamla färgen måste avlägsnas på grund av att den har lossnat eller flagnar, rekommenderar vi att du använder den enkla och trygga Uula färgborttagningen. Uula Färgborttagning lämpar sig för borttagning av de flesta färger från bland annat trä-, metall-, betong- och mineralytor. Produkten är nästan luktfri och innehåller inga skadliga lösningsmedel. Produkten är säker även för inomhusbruk.

Saker att beakta och målningstips

Införskaffa tillräckligt med färg av samma nyans och från samma parti. Kontrollera nyansen med ett färgprov på en brädbit eller motsvarande innan du börjar måla. För att undvika nyansskillnader bör du blanda tillräcklig mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta. Kom ihåg att färgpartiet ska räcka till hela ytan som ska målas. Kontrollera rätt målningsanvisningar på färgburken eller i färgernas produktbeskrivningar på vår webbplats. Följ anvisningarna, eftersom det förekommer variationer mellan olika färger, färgernas appliceringsmetoder, antalet färglager och målningsanvisningar. Blanda färgen omsorgsfullt före målningen och vid behov under målning. Vid valet av färg för transparenta produkter ska man beakta färgen på ytan som ska behandlas, ytans strävhet, träslag och tidigare behandlingar. Även antalet behandlingar inverkar väsentligt på den slutliga färgen.

Det lönar sig att satsa på redskapens kvalitet

Välj en tillräckligt styv pensel, målarborste eller rulle av lämplig storlek. Använd vid behov olika redskap för olika skeden i målningsarbetet, till exempel små eller stora penslar, avgränsare eller rullar. Det lönar sig att satsa på redskapens kvalitet, eftersom det väsentligt inverkar på slutresultatet. Om målningsarbetet utförs i grupp/på talko, ska du reservera egna tillbehör för varje målare samt komma ihåg att arbetets resultat och jämnhet kan variera på grund av olika målningssätt.

Tips

Vid målning med rulle hålls rullådan/färgbehållaren bättre ren om du skyddar den med en plastpåse innan du häller färg i den. Rullens ska rulla i färglådan när den doppas i färgen. Om du målar höga utrymmen, väggar eller innertak kan du använda en skaftförlängare. Tips: Välj en rulle med förlängningsskaft som är lika bred som två paneler i ett tak med baspanel, med vilken du enkelt kan lyfta upp färgen i taket och jämna ut spåren av rullen med en borste försedd med förlängningsskaft. Välj en borste som är lika bred som en panel. Utför målningen enligt den brädfodring eller panel som ska målas. När du målar väggar gör du slutligen lätta drag med rullen, nerifrån uppåt. Använd tillräckligt med färg när du målar med rulle, eftersom en för liten färgmängd kan lämna ränder och avvikelser i glansgrad.

När du målar med pensel ska du välja en pensel som lämpar sig för färgen och objektet. Målning med för liten eller för stor pensel kan inverka på slutresultatet. En alltför stor färgmängd kan göra att färgen spricker eller skrynklar sig. Om du är osäker på rätt färgmängd rekommenderar vi att du gör ett färgprov på en likadan yta för att säkerställa mängden.

Se till att de målade ytorna hålls rena. Använd mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel och skölj ytorna omsorgsfullt. Var till en början försiktig när du behandlar målade ytor.

Arbetsredskap, förvaring och förebyggande av miljöskandor

Det är bra att rengöra arbetsredskap direkt efter användning. Arbetsredskap för vattenspädbara färger kan rengöras med tvål och vatten. Arbetsredskap för lösningsmedelslösliga färger kan rengöras med Uula Universalförtunning eller lackbensin och slutligen med tvål och vatten. Om du får färg över ska du se till att burkens lock sitter tätt. Vi rekommenderar att färgerna förvaras på en torr och sval plats. Vattenspädbara färger får inte frysa. Kom ihåg att förvara färger och ytbehandlingsmedel utom räckhåll för barn.  Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning, men flytande avfall ska levereras till en insamlingspunkt för farligt avfall. Efter användningen av produkter som innehåller linolja ska du kassera trassel, trasor och motsvarande genom att bränna dem eller skölja dem med vatten innan du slänger dem i soporna, eftersom det finns risk att eventuell resterande linolja självantänder.