Skip to main content

Anvisningar för Uula Färgborttagningsmedel

Anvisningar för Uula Färgborttagningsmedel. Uula Färgborttagningsmedel lämpar sig för borttagning av de flesta färgtyperna och flera färglager på varandra från nästan alla slags ytor, såsom trä-, metall-, betong- och mineralytor. Färgborttagningsmedlet kan användas för att ta bort både inomhus- och utomhusfärger.

Anvisningar för Uula Färgborttagningsmedel

Appliceringsmetod och behandlingsförhållanden

Vi rekommenderar pensel eller rulle. Du kan även använda högtrycksspruta (0,21”–0,31” munstycke och 40–50 graders sprutvinkel). Behandlingstemperatur –8°C–+28°C. Undvik behandling i direkt solljus eller blåsigt väder. Om du är tvungen att arbeta under ovan nämnda förhållanden ska du täcka ytan med cellplast för att förhindra att färgborttagningsmedlet avdunstar.

Applicering av färgborttagningsmedlet

Blanda produkten väl före användning. Testa på ett litet område för att se vilken effekt produkten har på den gamla färgytan och underlaget som ska behandlas. Produkten kan skada vissa plastkvaliteter. Applicera ett tjockt lager färgborttagningsmedel. Verkningstiden är 1–12 timmar. Verkningstiden är beroende av färgtyp samt antalet färglager och deras tjocklek. Du kan även låta färgborttagningsmedlet verka över natten, då den absorberas helt.  Färgborttagningsmedlet avlägsnar upp till nio färglager, såvida inte bubblor bildas mellan dem, vilket leder till att färgborttagningsmedlet inte absorberas.  Vid behov kan behandlingen upprepas.

Efter färgborttagningsmedlets verkningstid utomhus: En uppmjukad färgyta kan tas bort med bland annat en skrapa eller stålborste. Från ytor utomhus enklast med högtryckstvätt eller varmvattenhögtryckstvätt (60–90°C). Det är viktigt att börja tvätta nerifrån och uppåt. Slipa den tvättade och torkade ytan med sandpapper innan den målas på nytt. Målning kan göras med bland annat Uula Linoljefärg, Uula Petroleumoljefärg eller Uula Roslagsmahogny.

Efter färgborttagningsmedlets verkningstid inomhus: En uppmjukad färgyta kan tas bort med bland annat en skrapa eller stålborste. Rengör ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningarna. Slipa den rengjorda och torkade ytan med sandpapper. Behandla ytan med till exempel Uula Lasyrfärg, Uula MöbelfärgUula Dörr- och fönsterfärg eller Uula Trägolvsfärg enligt anvisningarna för vald produkt.

Mer information

Åtgång: 1–3 m²/l beroende på antalet färglager som ska avlägsnas, färgtyp och ytans kvalitet.

Rengöring av arbetsredskap: Tvätt med varmt vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte frysa! Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall. Färgborttagningsavfall ska levereras till en insamlingspunkt för farligt avfall.