Skip to main content

Anvisningar för Uula Oljelasyr

Anvisningar för Uula Oljelasyr och tips för inomhusmålning. Uula Oljelasyr lämpar sig för lasyrbehandling av nya och gamla obehandlade träytor samt gamla inomhusytor som har behandlats med lasyr som inte bildar en hinna, såsom dörrar, fönsterkarmar, möbler och golv. Oljelasyr lämpar sig även som bindemedel för laserings-, ådrings- och dekorationsfärger samt ovanpå linoljefärger och lack om man vill göra glansgraden mattare. Oljelasyr lämnar träets eget mönster vackert synligt och skyddar den behandlade ytan mot fukt och smuts. Lämpar sig för torra inomhusutrymmen och väggar och möbler i takförsedda utomhusutrymmen.

Anvisningar för Uula Oljelasyr

Blanda lasyren omsorgsfullt före målning och vid behov under användning. Blanda en tillräckligt stor volym för en enhetlig yta i ett kärl för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast.

Uula Oljelasyr är färglös, men kan nyanseras enligt nyanserna på de vanligaste lasyrfärgkartorna. Välj alltid nyans i den belysning och i det rum där den kommer att användas. Belysningen och färgens glansgrad inverkar på hur vi uppfattar färgen. Vid laseringsbehandling inverkar ytans strävhet, träslaget, den tidigare färgen och målningsarbete väsentligt på den slutliga färgen. Produkten lämpar sig som sådan för att förbättra lackytan på gamla möbler och gammal inredning. Då gnids oljelasyren in med en luddfri trasa på ytan som ska behandlas, och därefter får ytan torka i 4–5 timmar.

Appliceringsmetod och behandlingsförhållanden

Vi rekommenderar målning med pensel, moddlare eller målarborste, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka 5–8 timmar och kan överstrykas efter cirka ett dygn.

Förbehandling & behandling med oljelasyr

Förbehandling: Rengör ytan från damm och smuts. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och mögliga ytor i takförsedda utomhusområden med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna och låt torka ordentligt före behandling.

Behandling med ofärgad lasyr: Behandla en obehandlad yta med färglös Oljelasyr 1–3 gånger och en tidigare laserad yta 2–3 gånger. Gör en mellanslipning och avlägsna dammet mellan behandlingarna.

Behandling med nyanserad lasyr: Behandla ytan med nyanserad Oljelasyr 1–2 gånger för att uppnå önskad täckningsgrad. För ökad hållbarhet kan ytan strykas med ett lager färglös Oljelasyr.

Mer information

Glansgrader: Halvmatt

Åtgång: Hyvlad yta 12–15 m2/liter. Cirka 8– 10m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.

Förtunning: Uula Universalförtunning.

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med Uula Universalförtunning och slutligen med tvål och vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du hanterar behandlade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt.