Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Bastulasyrfärg

Målningsanvisningar för Uula Bastulasyrfärg. Uula Bastulasyr lämpar sig för nya och gamla, obehandlade ytor eller ytor som behandlats med lasyr utan filmbildning på tak- och väggpaneler. , träytor, dörrar, lavar och skyddsräcken i bastu- och våtutrymmen. Vid lasyrmålning i våtutrymmen rekommenderar vi produkten till ytor som inte är direkt utsatta för vatten. Uula Bastulasyr lämpar sig inte för ytor som tidigare har behandlats med paraffinolja, vax eller lasyrbehandling av golv. Uula Bastulasyr är ett utmärkt alternativ till vax tack vare sin tvättbarhet, enkla rengöring samt möjligheten till ytterligare behandlingar.

Målningsanvisningar för Uula Bastulasyrfärg

Blanda lasyren omsorgsfullt före målning och vid behov under användning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Vi rekommenderar ett färgprov för att säkerställa önskad täckningsgrad. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Måla alltid med rikligt med färg, eftersom en alltför torr borste kan lämna spår och ge en ojämn glansgrad. Applicera Bastulasyr en bräda, panel eller stock i taget för att undvika skarvar. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar målning med lackpensel, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka en halvtimme och kan överstrykas efter cirka 2 timmar. Vi rekommenderar att bastulaven får torka cirka en vecka innan ytan utsätts för vatten. Produkten uppnår sin slutliga hållfasthet en månad efter behandlingen. Under den första månaden ska lavarna skyddas med sittunderlag vid användning.

Förbehandling & behandling med bastulasyrfärg

Förbehandling: Rengör den ytan som ska behandlas från damm och smuts. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låta torka före behandlingen.

Behandling med ofärgad lasyr: Behandla ytorna 1–3 gånger med ofärgad Uula Bastulasyr. Gör mellanslipning och avlägsna dammet mellan behandlingarna.

Behandling med nyanserad lasyr: Behandla ytorna 1–2 gånger med nyanserad Uula Bastulasyr tills du uppnår den önskade täckningsgraden. För bättre hållbarhet kan du behandla ytorna 1–2 gånger till med ofärgad Uula Bastulasyr.

Mer information

Glansgrad: Matt

Åtgång: Sågad/porös yta 6–10 m2/l. Hyvlad/slät yta 12–15m2/l.

Förtunning: Vatten

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Får inte frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt.