Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Dörr- och fönsterfärg

Målningsanvisningar för Uula Dörr- och fönsterfärg. Uula Dörr- och fönsterfärg lämpar sig för nya och tidigare målade eller lackade träytor samt träfiberskivor i torra inomhusutrymmen, såsom dörrar, karmar, fönsterkarmar och möbler. Färgen lämpar sig för tidigare målade metallytor, såsom målning av kakelugnar med metallhölje samt för målning av utomhusytor under tak. (Inte för fasader eller utomhus- och inomhusgolv.) Det lönar sig att välja Dörr- och fönsterfärg för sådana ytor inomhus som kräver bra slittålighet och tvättbarhet.

Målningsanvisningar för Uula Dörr- och fönsterfärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast. Om du målar mönster eller ytor där du använder målartejp för avgränsning, eller liknande, rekommenderar vi en längre torktid innan du tejpar ytan och gör en ny överstrykning.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommendera att du använder pensel. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka 6 timmar och kan överstrykas efter cirka ett dygn. Måla tunt med täta penseldrag, eftersom ett tjockt färglager skrynklar sig när det torkar. Det är enklare att applicera ett tunt lager färg om färgen först värms upp i vattenbad. Härdningen av den målade ytan fortsätter ytterligare en månad. Färgen torkar långsammare i ett svalt och mörkt utrymme.

Förbehandling & grundmålning & täckmålning

Förbehandlingar: Avlägsna gammal lös färg med skrapa och slipa hela ytan. Slipa en gammal blank färg- eller lackyta matt. Avlägsna slipdamm. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och mögliga ytor utomhus under tak med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna. Grundmåla metallytor (gäller inte galvaniserade spikar) med rostskyddsfärg.

Omålad yta: Rengör ytan från damm och smuts. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning enligt objektet som ska målas. Vid målning inomhus ska du grundmåla med iNTO Inredningsgrundfärg. Utomhus på takförsedda ytor med Uula Utomhusgrundfärg. Täckmålning 2–3 gånger med Dörr- och fönsterfärg. Späd ut vid behov med Uula Universalförtunning 10–15 %. Låt torka minst ett dygn mellan överstrykningarna.

Gammal målad yta: Rengör ytan från damm och smuts. Avlägsna gammal lös färg med skrapa och slipa hela ytan. Gamla tjocka färglager kan avlägsnas med effektiva Uula Färgborttagningsmedel. Grovslipa en glansig eller hård yta med sandpapper. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning enligt objektet som ska målas. Täckmålning 2–3 gånger med Dörr- och fönsterfärg. Späd ut vid behov med Uula Universalförtunning 10–15 %. Låt torka minst ett dygn mellan överstrykningarna.

Mer information

Glansgrader: Halvblank.

Åtgång: Cirka 10–12 m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.

Förtunning: Uula Universalförtunning

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med Uula Universalförtunning och slutligen med tvål och vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt. Det är typiskt för oljefärger att ljusa nyanser gulnar i mörker. Det lönar sig att beakta detta vid valet av nyans.