Skip to main content

Målningsanvisningar för Into Grundfärg
– Grundfärg för inomhusytor

Målningsanvisningar för Uula Grundfärg – Grundfärg för inomhusytor, torkar snabbt och ger bättre fäste. Grundfärgen lämpar sig för omålade och tidigare målade trä-, skiv-, papp- och stenytor i torra inomhusutrymmen, såsom väggar, tak, paneler, dörrar, fönsterbågar, karmar, lister och möbler. Produkten lämpar sig inte för grundmålning av golv och grundfärgen används inte under lasyrfärger och ytbehandlingsämnen.

Grundfärgen påverkar hur täckfärgen absorberas, gör att täckfärgen fäster bättre och underlättar hanteringen av täckfärg. Uula Grundfärg kan övermålas med Uula Inredningsfärger, Uula Möbelfärger samt Uula Dörr- och fönsterfärg. Uula Grundfärg är behaglig att använda, eftersom färgen är luktfri och den målade ytan torkar snabbt till beröringstorr och blir övermålningsbar. Uula Grundfärg kan även användas som sådan för matt täckmålning.

Målningsanvisningar för Uula Grundfärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast. Du kan använda alla för användningsobjektet avsedda kitt, finspackel och spackel på en yta som har målats med Into Grundfärg.

Vi rekommenderar målning med rulle eller pensel, beroende på materialet och objektet som ska målas. Into Grundfärg lämpar sig även för sprutmålning. Vid sprutmålning kan produkten vid behov spädas med vatten. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka en halvtimme och kan överstrykas efter cirka 4 timmar. Vid grundmålning av porösa ytor kan färgen spädas ut med cirka 15 % vatten. Porösa ytor är bland annat gipsskivor med yta av kartong, porösa träfiberskivor, spännpapp samt rappade ytor och betongytor.

Förbehandling & grundmålning & täckmålning

Förbehandling: Rengör ytan från damm. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka före behandlingen.

Grundmålning: Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna eventuellt slipdamm och rengör ytan före målning. Grundmåla nya träytor med Uula Grundfärg.

Täckmålning: Måla med önskad täckfärg enligt produktens bruksanvisning. Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt.

Mer information

Glansgrad: Matt

Åtgång: Cirka 7 m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.

Förtunning: Vatten

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Produkten får inte frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.