Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Inredningsfärg

Målningsanvisningar för Uula Inredningsfärg. Uula Inredningsfärg lämpar sig för omålade eller tidigare målade ytor av trä, spånskivor och stenmaterial i torra inomhusutrymmen såsom tak, väggar, spännpapp, gipsskivor samt tegel och murade ytor. Uula Inredningsfärg är trevlig att använda, eftersom färgen är luktfri, håller sig bra på penseln och rullen, den målade ytan torkar snabbt till beröringstorr och du får ett färdigt slutresultat inom några timmar. Uula Inredningsfärg är också ett utmärkt alternativ för kalkfärg tack vare den snabba ytbehandlingen och den enkla ommålningen.

Målningsanvisningar för Uula Inredningsfärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Måla alltid med rikligt med färg, eftersom en alltför torr rulle eller borste kan lämna spår och ge en ojämn glansgrad. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast. Om du målar mönster eller ytor där du använder målartejp för avgränsning, eller liknande, rekommenderar vi en längre torktid innan du tejpar ytan och gör en ny överstrykning.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar målning med rulle eller pensel, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka en halvtimme och kan överstrykas efter cirka 2 timmar.

Förbehandling & grundmålning & täckmålning

Omålad yta: Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka före behandlingen. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Grundmåla nya träytor med Uula Grundfärg. Stryk på Into Inredningsfärg 2 gånger. Späd ut med vatten vid behov.

Gammal målad eller lackad yta: Avlägsna lös och flagnande färg. Grovslipa en glansig eller hårt målad eller lackad yta med sandpapper. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka ordentligt. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Stryk på Into Inredningsfärg 2 gånger. Späd ut med vatten vid behov.

Mer information

Åtgång: Cirka 7 m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.
Förtunning: Vatten
Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.
Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Får inte frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt.