Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Lasyrfärg

Målningsanvisningar för Uula Lasyrfärg. Uula Lasyrfärg är en snabbtorkande och luktfri vattenspädbar lasyrfärg för inomhusbruk. Produkten lämpar sig för nya och gamla, obehandlade ytor eller ytor som behandlats med lasyr utan filmbildning på tak- och väggpaneler, träytor, fönsterkarmar, dörrar och möbler. Uula Lasyrfärgr är ett utmärkt alternativ till vax tack vare sin tvättbarhet, enkla rengöring samt möjligheten till ytterligare behandlingar.

Målningsanvisningar för Uula Lasyrfärg

Blanda lasyren omsorgsfullt före målning och vid behov under användning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Vi rekommenderar ett färgprov för att säkerställa önskad täckningsgrad. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Måla alltid med rikligt med färg, eftersom en alltför torr borste kan lämna spår och ge en ojämn glansgrad. Applicera lasyren med pensel, en bräda eller stock i taget för att undvika skarvar. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar målning med lackpensel eller moddlare, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka en halvtimme och kan överstrykas efter cirka 2 timmar.

Förbehandling & behandling med lasyrfärg

Förbehandling: Rengör den ytan som ska behandlas från damm och smuts. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låta torka före behandlingen.

Behandling med ofärgad lasyr: Behandla ytorna 1–3 gånger med ofärgad Uula Lasyrfärg. Gör mellanslipning och avlägsna dammet mellan behandlingarna.

Behandling med nyanserad lasyr: Behandla ytan 1–2 gånger med nyanserad Uula Lasyrfärg tills du uppnår den önskade täckningsgraden. Vid lasyrmålning av möbler och andra objekt som kräver slittålighet kan du behandla ytan 1–2 gånger till med ofärgad Uula Lasyrfärg för ökad hållbarhet.

Mer information

Glansgrad: Matt

Åtgång: Sågad/porös yta 6–10 m2/l. Hyvlad/slät yta 12–15m2/l.

Förtunning: Vatten

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Får inte frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt.