Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Matt Inomhusoljefärg

Uula Matt Inomhusoljefärg är en oljegrundfärg för väggar och tak inomhus, vars porositet gör att färgytan andas särskilt bra. Färgen lämpar sig för omålade och tidigare målade ytor av trä, skivor och stenmaterial. Lämpar sig inte för dörrar och fönsterbågar eller golv. Kräver nödvändigtvis inte separat ytmålning.

Målningsanvisningar för Uula Matt Inomhusoljefärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Det är typiskt för oljefärg att den gulnar i mörker. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar målning med rulle eller pensel, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka efter ca 1 dygn. Övermålningsbar efter ca 2 dygn.

Förbehandling & grundmålning & täckmålning

Förbehandling:
Avlägsna lös och avflagnande färg med skrapa. Slipa blanka eller hårda ytor sträva med sandpapper. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och låt torka ordentligt. Jämna ut ojämnheter och sprickor.

Målningsanvisning:
Stryk 1–2 gånger rikligt med Uula Matt Inomhusoljefärg. Applicera andra skikt när det första har torkat, ifall färgen inte täcker tillräckligt. När du målar väldigt porösa ytor t.ex. träfiberskiva, förtunna färgen med Uula Oljefärgs förtunning 20-30 %.

Mer information

Glansgrad: Matt

Åtgång: 6–8m2/l.

Torktid: Beröringstorr efter cirka ett dygn. Kan överstrykas efter cirka två dygn.

Förtunning: Uula Universalförtunning

Rengöring av arbetsredskap: Redskapen rengörs med Uula Universal förtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras torrt och svalt. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.