Skip to main content

Målningsanvisningar för Uula Trägolvsfärg

Målningsanvisningar för Uula Trägolvsfärg på omålade eller tidigare målade trägolv. Uula Trägolvsfärg lämpar sig för målning av tidigare målade eller lackade trägolv, träfiberskivor, fotlister, möbler, dörrar samt betonggolv i torra inomhusutrymmen. Trägolvsfärg lämpar sig även för kalla inomhusutrymmen. Det lönar sig att välja Trägolvsfärg för sådana ytor inomhus som kräver bra slittålighet och tvättbarhet.

Målningsanvisningar för Uula Trägolvsfärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast. Om du målar mönster eller ytor där du använder målartejp för avgränsning, eller liknande, rekommenderar vi en längre torktid innan du tejpar ytan och gör en ny överstrykning.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar målning med pensel, mohairrulle eller mohairmoddlare, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka 6 timmar och kan överstrykas efter cirka ett dygn. Härdningen fortsätter ännu i ytterligare en månad. Färgen torkar långsammare i ett svalt och mörkt utrymme. Undvik att flytta möbler och tunga föremål genom att dra dem på den målade ytan.

Förbehandling & grundmålning & täckmålning

Omålad yta: Rengör ytan från damm och smuts. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka före behandlingen. Grundmåla nya träytor med 20 % utspädd Trägolvsfärg. Måla ytan 1–2 gånger efter grundmålningen. Späd ut vid behov med Uula Universalförtunning.

Gammal målad yta: Rengör ytan från damm och smuts. Avlägsna gammal lös färg med skrapa och slipa hela ytan. Gamla tjocka färglager kan avlägsnas med effektiva Uula Färgborttagningsmedel. Grovslipa en glansig eller hård yta med sandpapper. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka ordentligt. Grundmåla tunt med 10 % utspädd Uula Trägolvsfärg och låt torka. Måla ytan 1–2 gånger efter grundmålningen. Späd ut vid behov.

Mer information

Glansgrader: Halvmatt och halvblank.

Åtgång: Cirka 10–12 m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.

Förtunning: Uula Universalförtunning

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med Uula Universalförtunning och slutligen med tvål och vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt. Det är typiskt för oljefärger att ljusa nyanser gulnar i mörker. Det lönar sig att beakta detta vid valet av nyans.