Skip to main content

Anvisningar för utomhusmålning

Anvisningar för utomhusmålning. Det lönar sig att alltid bekanta sig med utomhusfärger och ytbehandlingsmedel på förhand. Kom ihåg att utreda utgångspunkten, tidigare behandlingar, och planera arbetsordningen omsorgsfullt beroende på om det är en ny yta som ska målas eller underhållsmålning. Tveka inte att vid behov kontakta vår rådgivningstjänst. Gör nödvändiga förberedelser innan du inleder arbetet. Skaffa på förhand de produkter, arbetsredskap och tillbehör som behövs. Kom ihåg att skydda målningsomgivningen, de ytor som inte ska behandlas och skaffa även målarkläder och annan utrustning.

Anvisningar för utomhusmålning

Grundarbete

Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna. Avlägsna lös eller flagnande färg med en skrapa eller genom att slipa. Avlägsna gammal färg så bra som möjligt. Gamla tjocka färglager kan avlägsnas med effektiva Uula Färgborttagningsmedel. Slipa grånad/sträv träyta. Om det är frågan om en ny hyvlad yta ska du slipa ytan sträv för att säkerställa att färgen fäster eller låta ytan åldras/ bli sträv 1-2 år. Innan målningen rekommenderar vi att ytan rengörs med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna.

Grundmålning och fläckgrundmålning

En omålad träyta grundmålas med Uula Grundfärg för utomhusbruk, enligt anvisningarna. Tidigare målade träytor fläckgrundmålas till den del den rena träytan är synlig. Under Slamfärg eller laserade utomhusfärger används inte grundfärg.

Saker att beakta och målningstips

Skaffa tillräckligt med färg med samma nyans och från samma parti. Kontrollera nyansen med ett färgprov på en brädbit eller motsvarande innan du börjar måla. För att undvika nyansskillnader bör du blanda tillräcklig mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta. Kom ihåg att färgpartiet ska räcka till hela ytan som ska målas. Kontrollera rätt målningsanvisningar på färgburken eller i färgernas produktbeskrivningar på vår webbplats. Följ anvisningarna, eftersom det förekommer variationer mellan olika färger, färgernas appliceringsmetoder, antalet färglager och målningsanvisningar. Blanda färgen omsorgsfullt före målningen och vid behov under målning. Vid valet av färg för laseringsprodukter ska man beakta att färgen på ytan som ska behandlas, ytans strävhet, träslag, tidigare behandling och målningsarbete väsentligt inverkar på den slutliga färgen.

Pensel eller målarborste

Välj en tillräckligt styv pensel eller målarborste av lämplig storlek. Det lönar sig att satsa på penselns kvalitet, eftersom det väsentligt inverkar på slutresultatet. För att åstadkomma en jämn färgyta ska du måla i träfodringens riktning, i smalare remsor och fram till lämpligt avslut. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt för att minska sprickbildning i brädändorna. Om målningsarbetet utförs i grupp/på talko, ska du reservera egna tillbehör för varje målare samt komma ihåg att arbetets resultat och jämnhet kan variera på grund av olika målningssätt.

Det lönar sig även att beakta målningstidpunkten för ytan som ska behandlas

Måla inte i regn, direkt solljus eller på en yta som har värmts upp av solen. Molnigt väder är bäst, luftfuktigheten bör understiga 80 % och temperaturen bör helst vara minst +5 grader. Ytan som ska målas bör vara torr och virkets fuktighet under 15 %. Det lönar sig även att beakta målningstidpunkten för ytan som ska behandlas. Bland utomhusfärgerna är en lång torktid karakteristiskt för LinoljefärgerPetroleumoljefärger samt Roslagsmahogny. Färger som innehåller kokt linolja torkar snabbare med ljus och värme. Det lönar sig att beakta naturförhållandena även när man behandlar terrasser och bryggor.

Arbetsredskap, förvaring och förebyggande av miljöskador

Det är bra att rengöra arbetsredskap direkt efter användning. Arbetsredskap för vattenspädbara färger kan rengöras med tvål och vatten. Arbetsredskap för lösningsmedelslösliga färger kan rengöras med Uula Universalförtunning eller lackbensin och slutligen med tvål och vatten. Om du får färg över ska du se till att burkens lock sitter tätt. Vi rekommenderar att färgerna förvaras på en torr och sval plats. Vattenspädbara färger får inte frysa. Kom ihåg att förvara färger och ytbehandlingsmedel utom räckhåll för barn.  Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning, men flytande avfall ska levereras till en insamlingspunkt för farligt avfall. Efter användningen av produkter som innehåller linolja ska du kassera trassel, trasor och motsvarande genom att bränna dem eller skölja dem med vatten innan du slänger dem i soporna, eftersom det finns risk att eventuell resterande linolja självantänder.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Om det samlas smuts på den målade ytan, till exempel pollen, smuts eller sot, ska du överväga om utomhusytorna behöver tvättas och rengöras. I vårt sortiment finns produkter för tvätt och skyddsbehandling av ytor. Vanligtvis är smutsen som finns på utomhusytorna endast en estetisk olägenhet, men med tanke på träytans välmående och färgytans hållbarhet lönar det sig att regelbundet rengöra och skydda ytan.

 • Pellavainen öljymaali
  Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Bio Linoljefärg

  Alk. 35,01 
 • Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Linoljefärg

  Alk. 38,01 
 • Rea!
  Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Petroleumoljefärg

  Alk. 35,01 
 • Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Slamfärg – Äkta Rödmylla

  Alk. 34,00 
 • Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Utomhusgrundfärg

  Alk. 29,00 
 • Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Roslagsmahogny®

  Alk. 29,00 
 • Välj alternativ Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

  Uula Färgborttagningsmedel

  39,00