Skip to main content

Anvisningar för Uula Roslagsmahogny
– Laseringsbehandling av utomhusytor

Anvisningar för Uula Roslagsmahogny. Uula Roslagsmahogny lämpar sig för nya och gamla obehandlade träytor samt för gamla träytor som har behandlats med impregneringsmedel som inte bildar någon yta. Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor. Produkten är endast avsedd för utomhusbruk, såsom stock- och brädväggar, träbåtar och bryggor.

Anvisningar för Uula Roslagsmahogny

Roslagsmahogny nyanseras med Uula Nyanseringspastor tillverkade av äkta pigment. Vid färgvalet bör man beakta färgen på ytan som ska behandlas. Vid laseringsbehandling inverkar ytans strävhet, träslaget, den tidigare färgen och målningsarbete väsentligt på den slutliga färgen. Produkten får sin slutliga nyans när ytan är helt torr. Till följd av tjärans nyanser kan det förekomma små variationer mellan tillverkningspartierna. Vi rekommenderar ett färgprov på en motsvarande yta före målning. Blanda alltid Roslagsmahogny omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor volym för en enhetlig yta i ett kärl för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt.

Appliceringsmetod och behandlingsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr, (virkets fuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +5°C. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor. På skuggiga ytor är torktiden cirka 3–4 veckor. I solljus kan ytan till och med torka på ett dygn. Tål normalt regn efter några timmar. En tät eller ny hyvlad yta kan märkbart förlänga produktens absorbering och torktid. Vi rekommenderar pensel.

Förbehandling & behandling med Uula Roslagsmahogny

Förbehandling

Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och flagnande gammalt träskydd med stålborste och skrapa. Slipa den grånade/luddiga träytan för att säkerställa att färgen fäster. En ny hyvlad yta ska slipas sträv före behandlingen eller låta den åldras under ett år. Före behandlingen rekommenderar vi att ytan rengörs med Uula Antimögelmedel, enligt anvisningarna. Eftersom Uula Roslagsmahogny är ett transparent behandlingsmedel används ingen grundfärg.

Hantering

Applicera Roslagsmahogny två gånger. Den andra behandlingen kan göras antingen direkt innan den första har torkat ”vått på vått”) eller efter 1–2 år med förbehandlingar. Underhållsbehandling ska göras med ursprunglig eller något mörkare nyans. Vid underhållsmålning kan du blanda färglös Roslagsmahogny i färgad Roslagsmahogny i förhållandet 1:1 för att minska färgens täckningsgrad.

Mer information

Åtgång: Hyvlad yta 8–10 m2/l, sågad yta 6–8 m2/l.

Förtunning: Uula Roslagsmahogny behöver inte spädas ut.

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med Universalförtunning eller lackbensin och slutligen med tvål och vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Fryser ej. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Notera: Kassera oljiga trassel, trasor m.m. genom att bränna dem eller lägga dem i vatten innan de kastas för att undvika att linoljan självantänder.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.