Skip to main content

Anvisningar för Uula Terrassolja
– Behandling med terrassolja för träytor utomhus

Anvisningar för Uula Terrassolja. Uula Terrassolja är en vattenspädbar olja för träytor utomhus. Terrassolja lämpar sig för gamla och nya obehandlade träytor samt för gamla ytor som har impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, såsom timmer- och brädväggar, terrasser, bryggor, fönsterkarmar, trätrappor och räcken, trädgårdsmöbler och träbåtar. Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor.

Anvisningar för Uula Terrassolja

Vid färgvalet bör man beakta färgen på ytan som ska behandlas. Vid laseringsbehandling inverkar ytans strävhet, träslaget och den tidigare färgen väsentligt på den slutliga färgen. Produkten får sin slutliga nyans när ytan är helt torr. Vi rekommenderar ett färgprov på en motsvarande yta före målning. Blanda alltid Terrassolja omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor volym för en enhetlig yta i ett kärl för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar pensel. Ytan som behandlas ska vara torr, (virkets fuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +10°C. Den behandlade ytan är beröringstorr efter cirka en timme och kan överstrykas efter cirka 4 timmar. En tät eller ny hyvlad yta förlänger märkbart produktens absorbering och torktid.

Förbehandling & behandling med terrassolja

Förbehandling: Rengör ytan från damm. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och flagnande gammalt träskydd med stålborste och skrapa. En ny hyvlad yta ska slipas sträv före ytbehandlingen eller låta åldras ett år, varefter vi rekommenderar att ytan rengörs med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna före ytbehandlingen. Eftersom Uula Terrassolja är ett transparent behandlingsmedel används ingen grundfärg.

Täckmålning: Applicera Terrassoljan två gånger. Låt föregående behandling torka före nästa påstrykning.

Mer information

Åtgång: Hyvlad yta 10 m2/l, sågad yta 6 m2/l.

Förtunning: Vatten.

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.