Skip to main content

Anvisningar för Uula Träolja
– Träolja för utomhusbruk

Anvisningar för Uula Träolja. Uula Träolja är en traditionell olja för utomhusbruk, tillverkad av finsk, kallpressad kokt linolja. Träolja lämpar sig för gamla och nya obehandlade träytor samt för gamla ytor som har impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, såsom timmer- och brädväggar, terrasser, bryggor, fönsterkarmar, trätrappor och räcken, trädgårdsmöbler och träbåtar. Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor. Träolja lämpar sig även för impregnering utomhus (applicering med pensel och nedsänkning).

Anvisningar för Uula Träolja

Vid färgvalet bör man beakta färgen på ytan som ska behandlas. Vid laseringsbehandling inverkar ytans strävhet, träslaget och den tidigare färgen väsentligt på den slutliga färgen. Produkten får sin slutliga nyans när ytan är helt torr. Vi rekommenderar ett färgprov på en motsvarande yta före målning. Blanda alltid Träolja omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor volym för en enhetlig yta i ett kärl för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Pensel, målarborste eller nedsänkning. Ytan som behandlas ska vara torr, (virkets fuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +10°C. En yta med tunn applicering är beröringstorr efter cirka 5–8 timmar och kan överstrykas efter ett dygn. Vid indränkning eller nedsänkning är torktiden betydligt längre (minst 3 dygn). En tät eller ny hyvlad yta förlänger märkbart produktens absorbering och torktid.

Förbehandling & behandling med träolja

Förbehandling: Rengör ytan från damm. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Avlägsna löst och flagnande gammalt träskydd med stålborste och skrapa. En ny hyvlad yta ska slipas sträv före ytbehandlingen eller låta åldras 1–2 år, varefter vi rekommenderar att ytan rengörs med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna före ytbehandlingen. Eftersom Uula Träolja är ett transparent behandlingsmedel används ingen grundfärg.

Ytbehandling: Applicera träoljan två gånger. Låt föregående behandling torka före nästa påstrykning. Vi rekommenderar underhållsbehandling av tidigare behandlade ytor med ursprunglig eller något mörkare nyans. Om det på ytan finns olja som inte absorberas ska du torka ytan med en luddfri trasa innan ytan har torkat helt.

Impregnering av virke med pensel: Applicera Uula Träolja 1–4 gånger med cirka en timmes intervall. Vid behandling av ytor som är krävande eller utsatta för väder och vind rekommenderas 1–2 tilläggsbehandlingar efter tidigast ett dygn.

Nedsänkning: Sänk ner måttkapat virke i Uula Träolja. Låt dra från några minuter upp till några timmar, beroende på användningsändamål. Låt överflödig olja rinna av och jämna ännu ut eventuell avrinning med pensel. Låt torka på galler eller ribbor.

Mer information

Åtgång: Hyvlad yta 10 m2/l, sågad yta 6 m2/l.

Förtunning: Uula Förtunning för oljefärg

Rengöring av arbetsredskap: Med Uula Universalförtunning och rengöring med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten fryser ej. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.