Skip to main content

Målningsanvisning för Uula Linoljefärg
– Tips och råd för grundarbete och målning

Uula Linoljefärg lämpar sig för obehandlade ytor och ytor som tidigare har målats med färger som innehåller olika slags olje-, alkyd- eller plastbindemedel. Färgen lämpar sig även för industriellt grundmålade träytor.

Målningsanvisning för Uula Linoljefärg

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Kontrollera nyansen innan du börjar måla med ett färgprov på en brädbit eller motsvarande. Måla inte i regn, direkt solljus eller på en yta som har värmts upp av solen. Måla tunt med täta penseldrag. Ett alltför tjockt färglager skrynklar sig när det torkar. Det är enklare att applicera ett tunt lager färg om färgen först värms upp i vattenbad. För att åstadkomma en jämn färgyta ska du måla i träfodringens riktning, i smalare remsor och fram till ett lämpligt avslut. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommendera att du använder pensel. Penseln eller målarborsten ska vara tillräckligt styv. Ytan som målas ska vara torr, (virkets luftfuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +10°C. Beröringstorr efter 2–3 dygn. Överstrykning tidigast efter 4 dygn. (+ 20°C och relativ luftfuktighet < 80 %). För att färgen ska torka krävs ljus och värme (minst + 10°C). När du använder högtrycksspruta ska du applicera färgen även med pensel för att den ska fördelas jämnt.

Förbehandling & grundmålning & täckmålning

Förbehandling: Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt och en möglig yta med Uula Mögeltvätt. Avlägsna lös eller flagnande färg med en skrapa eller genom att slipa. Avlägsna gammal färg så bra som möjligt. Gamla tjocka färglager kan avlägsnas med effektiva Uula Färgborttagningsmedel. Slipa grånad/sträv träyta. Om det är frågan om en ny hyvlad yta ska du slipa ytan sträv för att säkerställa att färgen fäster eller låta ytan åldras 1–2 år före grundmålning. Innan målningen rekommenderar vi att ytan rengörs med Uula Mögeltvätt, enligt anvisningarna.

Grundmålning:

Tidigare målade träytor: Fläckmåla med Uula Utomhusgrundfärg.
Omålade träytor: Grundmåla med Uula utomhusgrundfärg.
Ny, industriellt grundmålad träyta: Träytan behöver inte grundmålas.
Metallytor: Behandla metalldelar med rostskyddsfärg.

Förbehandling av gamla träytor: Gamla fönsterkarmar, byggnadens vattenlister, räcken mm. Behandla den rengjorda träytan med en blandning av träolja och linoljefärg i förhållande 1:1. Om träet är mycket poröst kan du utöver den ovan nämnda behandlingen även börja med att behandla ytan med enbart träolja. Låt torka minst 2 dygn före mellan- och täckmålning.

Mellanmålning: Måla de grundmålade utomhusytorna med cirka 10–15 % utspädd Linjoljefärg. För spädning rekommenderar vi Uula Förtunning för oljefärg. Låt torka i minst 3 dygn.

Täckmålning: Måla tunt med täta penseldrag. Späd ut färgen vid behov med högst 10 %.

Mer information

Åtgång: Hyvlad yta 10–15 m2/liter, kapad yta 8–12 m 2/liter med en påstrykning.

Förtunning: Uula Förtunning för oljefärg.

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med Uula Universalförtunning eller lackbensin och slutligen med tvål och vatten.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.
Observera: Kassera oljiga trassel, trasor m.m. genom att bränna dem eller lägga dem i vatten innan de kastas för att undvika att linoljan självantänder.

Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.