Skip to main content

Målningsanvisning för Uula Slamfärg
– Tips och råd för grundarbete och målning

Målningsanvisning för Uula Slamfärg. Uula Slamfärg lämpar sig för nya, omålade ytor eller gammalt sågat virke som tidigare har målats med slamfärg. Slamfärg lämpar sig även för ytor av hyvlad stock eller hyvlade brädor (se behandlingsanvisningarna). Slamfärg lämpar sig inte för ytor som tidigare har behandlats med impregneringsmedel eller olje-, alkydfärger eller motsvarande.

Målningsanvisning för Uula Slamfärg

Kan appliceras med pensel, målarborste eller högtrycksfärgspruta. Vi rekommenderar pensel eller målarborste. Torrt och mulet väder är det bästa målningsvädret. Ytan ska vara torr, den relativa luftfuktigheten under 95 % och temperaturen över noll. Måla inte i regn, direkt solljus eller på en yta som har värmts upp av solen. Ett underlag som målas en het sommardag kan vara alltför torrt och då kan du fukta väggen kvällen innan med vatten. Om du byter kulör, avlägsna gammal färg noggrant t.ex. med vattenspäd tvätt och låt torka väl före målning.

Förbehandling: Borsta ytan ren från damm. Avlägsna gammal färg bort så väl som möjligt från tidigare slamfärgmålade ytor. Om du byter kulör, avlägsna gammal färg noggrant t.ex. med vattenspäd tvätt och låt torka väl före målning. Smutsiga ytor rengörs med Uula Målartvätt och mögliga ytor med Uula Mögeltvätt. Grunda ytan som ska målas med Uula Antimögelmedel enligt instruktioner och låt torka väl.

Målning: Måla en gång med rikligt med färg. Om du vill måla lösa brädor, grundmåla dem med slamfärg som förtunnas med Uula Antimögelmedel 1:1 och färdigstryk tidigast efter 1 dygn med oförtunnad färg. I detta fall behöver ytan inte behandlas först med antimögelmedel.

Ny hyvlad stock och hyvlade brädor:

alternativ 1. Nya ytor på hyvlad stock och hyvlade brädor kan målas direkt som nya med en strykning med slamfärg som spätts ut 1:1 med Uula Mögelskydd. Överstrykning tidigast efter ett år.

alternativ 2. Nya ytor på hyvlad stock och hyvlade brädor slipas sträva med sandpapper. Den sträva ytan behandlas med Uula Mögelskydd enligt anvisningarna. Måla en gång med rikligt med färg.

alternativ 3. Nya ytor på hyvlad stock och hyvlade brädor behandlas med Uula Mögelskydd. Ytan får åldras 1–2 år, varefter den målas en gång med rikligt med färg. Kom ihåg att vid behov rengöra ytan och skyddsbehandla den med Uula Mögelskydd före målning.

Underhållsmålning och sprutmålning

Underhållsmålning: Avlägsna lös gammal färg från ytor som tidigare har behandlats med slamfärg. Om du byter nyans ska du avlägsna all gammal slamfärg som noggrant som möjligt, till exempel med högtryckstvätt och låta ytan torka ordentligt före målning. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt, en möglig yta med Uula Mögeltvätt enligt anvisningarna. Behandla ytan som ska målas med Uula Antimögelmedel, enligt anvisningarna. Målning: Måla en gång med rikligt med färg.

Sprutmålning: Förbehandlingar enligt det underlag som ska målas. Späd ut Slamfärg cirka 30 % med Uula Mögelskydd. Observera att slamfärg innehåller jordfärgspigment som kan slita på högtryckssprutan mer än vanligt. Vi rekommenderar inte kolvpump på grund av det slitage som de grova partiklarna i jordfärgspigmentet orsakar. Sprutmunstycket ska vara minst 0,4 mm. Applicering en gång. Vi rekommenderar att ytan jämnas med målarborste.

Andra tips

  • Reservera tillräckligt med färg. Vi rekommenderar att du väljer samma färgparti, eftersom det kan förekomma variationer mellan slamfärgspartier och nyanser på grund av jordfärgspigmentet olika år. Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta och måla färdigt en vägg åt gången för att undvika eventuella nyansskillnader.
  • Om du målar lösa brädor ska du grundmåla dem med utspädd färg och täckmåla dem tidigast efter ett dygn med outspädd färg. Om en applicering av någon orsak inte är tillräckligt täckande, målar du en gång till med 1:1 utspädd slamfärg. Måla inte två tjocka outspädda lager, eftersom färgen då kan flagna.
  • Ingen grundfärg används under Uula Slamfärg.
  • Använd inte spikar med släta huvuden för att fästa brädor (till exempel elförzinkade), eftersom färgen inte fäster på dem.
  • Det kan bildas ljus rimfrost på en målad torkad yta och det är järnsulfatsalter som används i tillverkningen av slamfärg. Salterna försvinner vanligtvis av sig själv och är endast en estetisk olägenhet. Området kan rengöras med vatten och en mjuk borste.
  • Järnsulfathaltigt vatten kan lösgöras från slamfärgsytan vid regn, och det kan färga intilliggande material rostfärgat.
  • Se till att de målade utomhusytorna hålls rena. Det är bra att regelbundet rengöra och skydda träytan för ökat välmående och för färgytans hållbarhet.

Mer information

Torktid: Beröringstorr efter cirka 1–2 timmar (+20°C och relativ luftfuktighet < 80 %).

Åtgång: 3–5 m2/l.

Förtunning: Slamfärg behöver vanligtvis inte spädas ut. Vid behov kan Uula Slamfärg spädas med Uula Mögelskydd 5–10 %.

Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.

Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats (över +2°C). Slamfärg får inte frysa. Förvaring i öppnad burk 3–4 månader och i oöppnad burk några år. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.