Skip to main content

Våra plastfria, naturliga oljebaserade färger är ansvarsfullt handgjorda i Finland. I all vår verksamhet tar vi hänsyn till miljön och gör alltid inköp i första hand från finländska produkt- och tjänsteleverantörer i den mån som det är möjligt.

Produktsäkerheten, hälso- och miljöeffekterna av tillverkningen och användningen av våra produkter, välbefinnandet av våra anställda och kontinuiteten i det finländska arbetet är viktiga för oss.

Uula Color-målarfärger är 100 % plastfria. Våra färger har aldrig innehållit plast, och kommer aldrig att göra det.

Plastfria färger är en säker lösning för ditt hem och naturen. Våra finska handgjorda färger följer över 40 års tradition.

Miljöhänsyn är kärnvärdet för Uula Color. Miljöarbetet angår oss alla, och vi minskar hela tiden mängden av avfall genom att gynna återvinningsbara material. Vår miljöhänsyn syns i våra plastfria färger samt i vårt val att använda inhemska och miljövänliga produkter i den mån som det bara är möjligt.

Välj ansvarsfulla färger för ytorna i ditt hem – välj Uula.