Uula Terrassolja

Alk. 29,00 

6 m2/l

10 m2/l

8 t

24 t

Förtunning för oljefärg

Utomhus

Uula Terrassoljan är en snabbtorkande och vattenspädbar olja för träytor utomhus.

Ytterligare information

Uula Terrassolja – Vattenspädbar olja för träytor utomhus, terrasser och bryggor

Uula Terrassolja för träytor utomhus. Uula Terrassoljan är en snabbtorkande och vattenspädbar olja för träytor utomhus. Produkten är luktfri, hållbar och lättskött. Lasyrbehandlingsmedlet som absorberas väl och skyddar mot fukt och smuts minskar sprickbildning till följd av fukt och bevarar träkonstruktionernas skick på ett naturligt sätt. Terrassolja lämpar sig för gamla och nya obehandlade träytor samt för gamla ytor som har impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, såsom timmer- och brädväggar, terrasser, bryggor, fönsterkarmar, trätrappor och räcken, trädgårdsmöbler och träbåtar. Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor.

Åtgång: Sågad yta cirka 6 m2/liter. Hyvlad yta cirka 10 m2/liter.
Torktid: Beröringstorr efter ca 1 timme. Ny behandling efter ca 4 timmar. En tät eller ny hyvlad yta förlänger märkbart produktens absorbering och torktid.
Förtunningsmedel: Vatten
Nyanser: Kan nyanseras enligt nyanserna på Uula Inomhusmålning Färgkarta samt nyanser på de vanligaste lasyrfärgkartorna. Kom dock ihåg att det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av färgens glansgrad, tidigare behandlingar, träets egen nyans samt nyanseringspastor, nyanseringsmaskiner och nyanseringsmetoder. Antalet behandlingar med terrassolja förändrar glansgraden.

Tekniska data

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
Utsläppsfri: Innehåller inte VOC. Färgen innehåller inga skadliga organiska föreningar.
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 481.
Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Anvisningar för Uula Terassaolja

Blanda alltid Terrassolja omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor mängd från ett parti i samma kärl för en sammanhängande yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 7 Kategori:

Du kanske också gillar …