Uula Träolja

Alk. 23,42 

6 m2/l

10 m2/l

8 t

24 t

Förtunning för oljefärg

Utomhus

Uula Träolja är en traditionell olja för utomhusbruk, tillverkad av kallpressad kokt linolja.

Ytterligare information

Uula Träolja – För oljebehandling av träytor utomhus

Uula Träolja är en traditionell olja för utomhusbruk, tillverkad av kallpressad kokt linolja. Träolja lämpar sig för gamla och nya obehandlade träytor samt för gamla ytor som har impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, såsom timmer- och brädväggar, terrasser, bryggor, fönsterkarmar, trätrappor och räcken, trädgårdsmöbler och träbåtar.

Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor. Träoljan kan även användas för applicering med pensel och för nedsänkning och för att fräscha upp matta oljefärgsytor. Antalet behandlingar med träolja förändrar glansgraden.

Åtgång: Hyvlad yta 10 m2/l, sågad yta 6 m2/l. Nya hyvlade ytor skall slipas sträva före färdigstrykningen så att oljan absorberas bättre. Alternativt låt åldras 1–2 år.
Förtunning: Uula Förtunning för oljefärg
Torktid: Tunn applicering beröringstorr efter ca 8 timmar. Ny behandling efter ca 1 dygn. Vid indränkning eller nedsänkning är torktiden betydligt längre.
Nyanser: Uula Träolja är färglös träolja samt lasyrnyanser enligt Uula Traditionell Färgkarta. Vid färgvalet bör man beakta färgen på ytan som ska behandlas. Vid lasyrbehandling inverkar ytans strävhet, träslaget och den tidigare färgen väsentligt på den slutliga färgen. Produkten får sin slutliga nyans när ytan är helt torr. Vi rekommenderar ett färgprov på en motsvarande yta före målning.

Tekniska data

Plastfri: Oljen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
VOC-utsläpp: Max 700 g/l.
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 491.
Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten fryser ej. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall

Anvisningar för Uula Träolja

Ytan som behandlas ska vara torr och temperaturen minst +10°C. Tunn applicering är beröringstorr efter cirka 5–8 timmar och kan överstrykas efter ett dygn. Vid indränkning eller nedsänkning är torktiden betydligt längre (minst 3 dygn). En tät eller ny hyvlad yta förlänger märkbart produktens absorbering och torktid.

Blanda alltid träolja omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor mängd från ett parti i samma kärl för en sammanhängande yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 8 Kategori:

Du kanske också gillar …