Uula Inomhusgrundfärg matt

Alk. 33,00 

7 m2/l

½ t

4 t

Vatten

Inomhus

Uula Inomhusgrundfärg lämpar sig för omålade och tidigare målade panel-, trä-, skiv-, papp- och stenytor i torra inomhusutrymmen, såsom väggar, tak, paneler, dörrar, fönsterbågar, karmar, lister och möbler.

Ytterligare information

Uula Inomhusgrundfärg – Som grundfärg och matt täckfärg

Uula Inomhusgrundfärg lämpar sig för omålade och tidigare målade panel-, trä-, skiv-, papp- och stenytor i torra inomhusutrymmen, såsom väggar, tak, paneler, dörrar, fönsterbågar, karmar, lister och möbler. Produkten lämpar sig inte för grundmålning av golv och grundfärgen används inte under lasyrfärger eller ytbehandlingsmedel. Into Grundfärg kan övermålas med Into Inredningsfärger, Into Möbelfärger samt Uula Dörr- och fönsterfärg . Into Grundfärg är behaglig att använda, eftersom färgen är luktfri och den målade ytan torkar snabbt till beröringstorr och blir övermålningsbar. Grundfärgen påverkar hur täckfärgen absorberas, gör att täckfärgen fäster bättre och gör det enklare att hantera täckfärgen. Into Grundfärg kan även användas som sådan för matt täckmålning.

Vattenspädbara Into Grundfärg är enkel att stryka på, håller sig bra på penseln eller rullen, ger en jämn yta, täcker bra och torkar snabbt. Den helt utsläppsfria färgen är ett tryggt val för grundmålning av ytor inomhus. Det är behagligt att måla med färgen, eftersom den redan vid målningen är luktfri. Into Grundfärg tål slipning väl.

Åtgång: 7m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.
Torktid: Beröringstorr efter cirka en halvtimme. Kan övermålas och slipas efter cirka 4 timmar.
Förtunning: Vatten
Nyanser: Grundvit färg som kan användas som sådan. Into Inomhusgrundfärg kan nyanseras till ljusa, täckande nyanser. Färgalternativen finns på Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta samt bland de ljusa alternativen på de vanligaste färgkartorna. Du kan alltså välja mellan hundratals nyanser. Observera dock att det på grund av olika nyanseringar, nyanseringsmaskiner och nyanseringspastor kan förekomma variationer mellan nyanserna.

Tekniska data

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
Utsläppsfri: Innehåller inte VOC. Färgen innehåller inga skadliga organiska föreningar.
Innehåller inte MIT. (2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)
Färgen hör till den bästa utsläppsklassen M1 för Byggmaterial.
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 212.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 18 Kategori:

Du kanske också gillar …