Uula Matt Inomhusoljefärg

Alk. 85,20 

6–8 m2/l

24 t

48 t

Universal-
förtunning

Inomhus

Uula Matt Inomhusoljefärg är en oljegrundfärg för väggar och tak inomhus, vars porositet gör att färgytan andas särskilt bra. Färgen lämpar sig för omålade och tidigare målade ytor av trä, skivor och stenmaterial.

Ytterligare information

Uula Matt Inomhusoljefärg – Oljefärg för grundmålning av väggar och tak inomhus

Uula Matt Inomhusoljefärg är en oljegrundfärg för väggar och tak inomhus, vars porositet gör att färgytan andas särskilt bra. Färgen lämpar sig för omålade och tidigare målade ytor av trä, skivor och stenmaterial. Lämpar sig inte för dörrar och fönsterbågar eller golv. Kräver nödvändigtvis inte separat ytmålning.

Åtgång: 6–8m2/l.
Torktid: Beröringstorr efter cirka ett dygn. Kan överstrykas efter cirka två dygn.
Förtunning: Uula Universalförtunning
Nyanser: Vit. Kan nyanseras enligt de ljusa nyanserna på Uula Traditionell Färgkarta. Det är typiskt för oljefärger att ljusa nyanser gulnar i mörker, och det bör beaktas när man väljer nyans. Välj alltid nyans i den belysning och i det rum där den kommer att användas. Belysningen och färgens glansgrad inverkar på hur vi uppfattar färgen.

Tekniska data

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används kokt linolja (fernissa) och som lösningsmedel aromatfritt kolvätelösningsmedel.
VOC-utsläpp: under 350 g/liter
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 229.
Rengöring av arbetsredskap: Redskapen rengörs med Uula Universal förtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras torrt och svalt. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Anvisningar

Förbehandling:
Avlägsna lös och avflagnande färg med skrapa. Slipa blanka eller hårda ytor sträva med sandpapper. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt och låt torka ordentligt. Jämna ut ojämnheter och sprickor.

Målningsanvisning:
Stryk 1–2 gånger rikligt med Uula Matt Inomhusoljefärg. Applicera andra skikt när det första har torkat, ifall färgen inte täcker tillräckligt. När du målar väldigt porösa ytor t.ex. träfiberskiva, förtunna färgen med Uula Oljefärgs förtunning 20-30 %.

Målningstips och saker som ska observeras

Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning. För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. Behandla också träets snittytor omsorgsfullt.
Det är typiskt för oljefärg att den gulnar i mörker.
Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 23 Kategori:

Du kanske också gillar …