Uula Panelfärg

Alk. 88,99 

7 m2/l

½ t

2 t

Vatten

Inomhus

Uula Panelfärg är en vattenspädbar oljefärg som lämpar sig för målning av panel- och träytor, såsom innertak och -väggar i torra utrymmen inomhus.

Ytterligare information

Uula Panelfärg – För målning av paneltak och -väggar inomhus

Uula Panelfärg är en vattenspädbar oljefärg som lämpar sig för målning av panel- och träytor, såsom innertak och -väggar i torra utrymmen inomhus. Färgen är plastfri och täcker och fäster utmärkt, vilket innebär att färgen inte kräver en separat grundmålning. Det är behagligt att måla med färgen, eftersom den redan vid målningen är luktfri. Uula Panelfärg är enkel att stryka på, håller sig bra på penseln eller rullen, ger en jämn yta, täcker bra och torkar snabbt.

Åtgång: 7m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.
Torktid: Beröringstorr efter cirka en halvtimme. Kan överstrykas efter cirka två timmar.
Förtunning: Vatten
Nyanser: Kan nyanseras till de flesta ljusa nyanser på färgkartorna. Kom dock ihåg att det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av färgens glansgrad, färgtyp samt nyanseringspastor, nyanseringsmaskiner och nyanseringar.

Tekniska data

Tekniska data 

Produktstorlekar: 2,7L och 9L
Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
Utsläppsfri: Innehåller inte VOC. Färgen innehåller inga skadliga organiska föreningar.
Innehåller inte MIT. (2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)
Färgen hör till den bästa utsläppsklassen M1 för Byggmaterial.
Tålighet mot våtnötning SFS-EN 13300 klass 1, ISO 11998. Med färgernas tålighet mot våtnötning mäts färgytans hållbarhet vid fortlöpande fysikalisk belastning (ISO 11998). Färgerna indelas i fem beständighetsklasser enligt standarden EN 13300. Detta test ersätter den gamla nationella metoden för så kallad tvättbeständighetstest (SFS 3755).
Tvättbeständighetsklass SFS 3755: Över 5000 borstningar.
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 312.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras torrt och svalt. Får inte frysa. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 10 Kategori: