Uula Antimögelmedel

Alk. 19,00 

Uula Antimögelmedel är en biosidbaserad rengörings- och desinficeringslösning för utomhusbruk, färdig att användas. Fungerar även som förebyggande primer och gör att eventuell mögel- och algflora bildas långsammare.

Ytterligare information

Uula Antimögelmedel – För att förebygga uppkomsten av eventuella mögelsvampar och alger

Uula Antimögelmedel är en biosidbaserad rengörings- och desinficeringslösning för utomhusbruk, färdig att användas. Fungerar även som förebyggande primer och gör att eventuell mögel- och algflora bildas långsammare. En yta som har behandlats med antimögelmedel kan behandlas med alla typer av målarfärger och ytbehandlingsmedel.

Användningsområden: Målade eller omålade ytor av trä, stenmaterial och puts utomhus.
Åtgång: På sågade ytor cirka 4–5 m2/l. På hyvlade ytor cirka 7–8 m2/l.
Torktid: Cirka en timme. Kan överstrykas efter cirka ett dygn när ytan har torkat.

Mögel på ytor utomhus

Mögelsvamp trivs när det är fuktigt och varmt, vilket innebär att risken för mögel ökar under de år då hösten är lång och regnig och vintern är varm. Under en varm vinter är luftens relativa fuktighet betydligt högre än under en normal kall vinter. Dessutom ökar industriell torkning av trä märkbart risken för mögel, och likaså när träden fälls vid fel årstid.

Förekomsten av mögelsvamp och dess livsförhållanden varierar mellan angränsande hus och till med mellan husets olika delar. Takfötter och öppna farstur möglar lättare än ytor inomhus, eftersom fukten avdunstar långsammare till följd av sämre ventilation. Även olika buskar och träd omkring huset främjar mögelbildning.

I egenskap av naturmaterial är trä aldrig av jämn kvalitet, utan mängden extraktivämnen och antalet mögelsporer kan variera i samma leveransparti eller till och med i samma bräda. Mögelbildning på byggnadernas utomhusytor är ett naturfenomen till följd av miljöförhållanden och inte något som orsakas av målarfärgen. Mögel växer på träytan men förstör inte virket, vilket innebär att olägenheten närmast är estetisk. Mögel kan avlägsnas genom att rengöra ytan.

Artikelnr: 32 Kategori: