Uula Färgborttagningsmedel

39,00 

13 m2/l

1–12 t

Inomhus

Utomhus

Ett effektivt färgborttagningsmedel för borttagning av gamla färglager.

Ytterligare information

Uula Färgborttagningsmedel – Avlägsnar enkelt och tryggt gamla färglager

Uula Färgborttagningsmedel är en miljö- och användarvänlig produkt, som effektivt avlägsnar upp till nio färglager på en gång. Färgborttagningsmedlet är nästan luktfritt och lämpar sig för de flesta färgkvaliteter och ytmaterial både inom- och utomhus.

Med Uula Färgborttagningsmedel kan du avlägsna färg från trä-, metall-, betong- och mineralytor. Produkten innehåller inte skadliga lösningar, paraffin, lut, metylenklorid eller syror.
Åtgång: 1–3 m2/l beroende på antalet färglager som ska avlägsnas, färgtyp och ytans kvalitet.
Färgborttagningsmedlets verkningstid: 1–12 timmar.
Applicering och appliceringsförhållanden: Pensel, rulle eller högtrycksspruta (sprutmunstycke 0,21”– 0,31” och insprutningsvinkel 40–50°). Temperatur -8°C– +28°C.
Rengöring av arbetsredskap: Med varmt vatten

Bruksanvisning

Blanda produkten väl före användning. Testa på ett litet område för att se vilken effekt produkten har på den gamla färgytan och underlaget. Produkten kan skada vissa plastkvaliteter. Applicera ett tjockt lager färgborttagningsmedel. Låt verka 1–12 timmar. Verkningstiden är beroende av färgtyp samt antalet färglager och deras tjocklek. Du kan även låta färgborttagningsmedlet verka över natten, då det absorberas helt. Färgborttagningsmedlet avlägsnar upp till nio färglager, såvida inga bubblor bildas mellan lagren, vilket leder till att färgborttagningsmedlet inte absorberas. Vid behov kan behandlingen upprepas.

Undvik behandling i direkt solljus eller blåsigt väder. Om du är tvungen att arbeta under ovan nämnda förhållanden ska du täcka ytan med cellplast för att förhindra att färgborttagningsmedlet avdunstar. En uppmjukad färgyta kan tas bort med bland annat en skrapa eller stålborste. Rengör ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningarna. Slipa den rengjorda och torkade ytan med sandpapper. Från ytor utomhus avlägsnar du enklast färglager med högtryckstvätt eller varmvattentvätt (60–90°C). Det är viktigt att börja tvätta nedifrån och uppåt. Färgborttagningsavfall ska levereras till en insamlingspunkt för farligt avfall.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall. Färgborttagningsavfall ska levereras till en insamlingspunkt för farligt avfall.

Artikelnr: 31 Kategorier: , ,

Du kanske också gillar …