Uula Målartvätt

Alk. 13,81 

Uula Målartvätt. Rengöringsmedel för tvätt och rengöring av målade ytor eller ytor som ska målas. pH10.

Ytterligare information

Uula Målartvätt – Rengöringsmedel för tvätt och rengöring av målade ytor eller ytor som ska målas

Uula Målartvätt lämpar sig för rengöring av alla slags ytor som ska målas, såsom väggytor samt möbler både inom- och utomhus. Avlägsnar effektivt smuts, sot, fett och lämnar en bra och ren yta för övermålning. Kan göra blanka ytor mattare. Användning av outspätt medel kan göra glansiga ytor mattare.

Bruksanvisning

Dosera i vatten enligt följande:
Mycket smutsiga ytor 1:10–1:20.
Smutsiga ytor 1:20–1:40
Lätt smutsade ytor 1:40–1:100.

Applicering och appliceringsförhållanden: Appliceras på ytan med svamp, trasa, borste eller lågtrycksspruta. Låt medlet verka ca 10 minuter och skölj helst med varmt vatten. Man kan förbättra rengöringsresul-tat av mycket smutsiga och inrotade ytor genom att borsta eller gnida.

Tekniska information

Ett alkaliskt tvättmedel, pH 10.
Användningsområden: Väggar, tak, möbler mm. före målning utomhus och inomhus.
Förpackningsstorlek: 1L och 5L
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras svalt. Får inte frysa! Förvaras utom räckhåll för barn. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Artikelnr: 34 Kategori: