Uula Mögeltvätt

Alk. 19,39 

Mögeltvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för utomhusbruk som utrotar mikrobväxtlighet.

Ytterligare information

Uula Mögeltvätt – För rengöring och underhållstvätt av utomhusytor

Uula Mögeltvätt är ett alkaliskt rengöringsmedel för utomhusbruk som utrotar mikrobväxtlighet. (mögel-, alg- och svampförekomst). Uula Mögeltvätt lämpar sig för underhållstvätt och rengöring före målning av alla utomhusytor som blir naturligt smutsiga och kräver rengöring. Användningsområden är bland annat målade träytor utomhus, utomhusmöbler av plast och trä, takrännor mm.

Bruksanvisning

  • Appliceras på ytan med svamp, trasa, borste eller lågtrycksspruta.
  • Rengöringen av mycket smutsiga ytor och ytor med ingrodd smuts kan förbättras genom att borsta.
  • Låt verka cirka 10 minuter och skölj med varmt vatten.
  • Låt de rengjorda ytorna torka väl före målning.
  • En rengjord yta kan behandlas med alla slags målarfärger och träskyddsmedel.

Mögel på ytor utomhus

Mögelsvamp trivs när det är fuktigt och varmt, vilket innebär att risken för mögel ökar under de år då hösten är lång och regnig och vintern är varm. Under en varm vinter är luftens relativa fuktighet betydligt högre än under en normal kall vinter. Dessutom ökar industriell torkning av trä märkbart risken för mögel, och likaså när träden fälls vid fel årstid.

Förekomsten av mögelsvamp och dess livsförhållanden varierar mellan angränsande hus och till med mellan husets olika delar. Takfötter och öppna farstur möglar lättare än ytor inomhus, eftersom fukten avdunstar långsammare till följd av sämre ventilation. Även olika buskar och träd omkring huset främjar mögelbildning.

I egenskap av naturmaterial är trä aldrig av jämn kvalitet, utan mängden extraktivämnen och antalet mögelsporer kan variera i samma leveransparti eller till och med i samma bräda. Mögelbildning på byggnadernas utomhusytor är ett naturfenomen till följd av miljöförhållanden och inte något som orsakas av målarfärgen. Mögel växer på träytan men förstör inte virket, vilket innebär att olägenheten närmast är estetisk. Mögelkan avlägsnas genom att rengöra ytan.

Artikelnr: 33 Kategori:

Du kanske också gillar …