Rea!

Uula Petroleumoljefärg

Alk. 35,01 

5 m2/ l

7 m2/ l

1–3 dygn

3 dygn

Förtunning för oljefärg

Utomhus

Uula Petroleumoljefärg lämpar sig för obehandlade ytor och ytor som tidigare har målats med färger som innehåller olika slags olje-, alkyd- eller plastbindemedel. Tack vare färgens goda täckförmåga ger en riklig påstrykning efter primer en jämn yta.

Ytterligare information

Uula Petroleumoljefärg – Traditionell färg för träytor utomhus

Uula Petroleumoljefärg lämpar sig för obehandlade ytor och ytor som tidigare har målats med färger som innehåller olika slags olje-, alkyd- eller plastbindemedel. Färgen lämpar sig även för industriellt grundmålade träytor samt för målning av tidigare målade rappade ytor och putsytor (socklar). Tack vare färgens goda täckförmåga ger en riklig påstrykning efter primer en jämn yta. Vi rekommenderar Uula Utomhusgrundfärg som grundfärg för Petroleumoljefärg.

En yta som har målats med Petroleumoljefärg blir vackert mattare med tiden. Tack vare det oxiderbara bindemedlet andas färghinnan på det sätt träet kräver. Fukt kan avdunsta genom färgen, färgen flagnar inte och träet under murknar inte.

Åtgång: Sträva sågade brädor cirka 5 m2/l. Finsågad eller gammal färgyta cirka 7 m2/l.
Torktid: Beroende på förhållandena är ytan beröringstorr efter 1–3 dygn. Kan överstrykas tidigast efter 3 dygn.
Förtunning: Uula Förtunning för oljefärg
Glansgrad: Halvmatt
Nyanser: Kan nyanseras enligt Uula Traditionell Färgkarta och fler nyanser enligt de vanligaste färgkartorna. Kom dock ihåg att det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av färgens glansgrad, färgtyp och nyanseringsmetoder.

Tekniska data

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor. Tillverkas av kokt linolja och lysfotogen.
Glansgrad: Halvmatt
VOC-utsläpp: Under 150 g/l. EU:s gränsvärde för VOC (cat A/d) 300 g/l (2010).
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 473.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras torrt och svalt. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 4 Kategori:

Du kanske också gillar …