Uula Roslagsmahogny®

Alk. 29,00 

6–8 m2/ l

8–10 m2/ l

Utomhus

Roslagsmahogny ® är ett utmärkt ytbehandlingsmedel som innehåller kokt linolja och tjära för transparent behandling av utomhusytor på trä- och stockbyggnader.

Ytterligare information

Uula Roslagsmahogny ®– Ytbehandlingsmedel för stock- och träytor utomhus, innehåller tjära

Uula Roslagsmahogny ® är ett utmärkt ytbehandlingsmedel som innehåller kokt linolja och tjära för transparent behandling av utomhusytor på trä- och stockbyggnader. Det transparenta och plastfria behandlingsmedlet som andas lämnar träets ådring vackert synligt och ger träytan ett naturligt skydd.

Behandlingsobjekt är nya och gamla obehandlade träytor samt gamla träytor som tidigare har behandlats med impregneringsmedel som inte bildar en hinna (även gamla tryckimpregnerade ytor), såsom stock- och brädväggar, träbåtar och bryggor. Produkten nyanseras med äkta pigment. Vid lasering påverkas nyansen av träets egen färg samt eventuella tidigare behandlingar. Ytor som har behandlats med Uula Roslagsmahogany doftar av tjärä efter behandlingen och får sin slutsiga nyans när de har torkat helt.

Åtgång: Hyvlade ytor cirka 8–10 m2/l. Sågade ytor cirka 6–8 m2/l.
Glansgrad: Halvmatt.
Förtunningsmedel: Uula Roslagsmahogny behöver inte förtunnas.
Torktid: På skuggiga ytor t.o.m. 3–4 veckor. I solljus kan ytan torka t.o.m. på 24 timmar. Tål ett normalt regn efter några timmar. En kompakt eller nyhyvlad yta kan förlänga produktens absorbering och slutlig torktid avsevärt.
Nyanser: Laseringsnyanser för Uula Traditionell Färgkarta. Kan eventuellt även fås i nyanser från andra lasyrfärgkartor. Observera att det kan förekomma nyansvariationer till följd av färgens glansgrad, träets egen färg, tidigare behandlingar och nyanseringsmetoder

Tekniska data

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
VOC-utsläpp: Under 350g/l. EU VOC gränsvärde (cat A/f) 700 g/l (2010).
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 499
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Målräknare

du behöver ca. 0 liter färg

Artikelnr: 6 Kategori:

Du kanske också gillar …