Skip to main content

Vastuullisuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa

Vastuullisuus on tärkeä osa yrityksemme toimintaa aina tuotteidemme valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista käyttäjäturvallisuuteen ja kierrätykseen saakka. Huolehdimme tuoteturvallisuudesta, tuotteidemme valmistuksen ja käytön terveys- ja ympäristövaikutuksista, alaan liittyvän lainsäädännön toteuttamisesta, yrityksemme työntekijöiden hyvinvoinnista sekä suomalaisen työn jatkuvuudesta. Toimimme aktiivisesti Väriteollisuusyhdistyksen sekä Suomalaisen Työn Liiton jäseninä.


Työtä Suomeen

Olemme valmistaneet maaleja ja pintakäsittelyaineita yli neljänkymmenen vuoden ajan. Kaikki maalimme on valmistettu ja valmistetaan edelleen käsityönä Suomessa. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä 13 henkilöä. Lisäksi toiminnallamme on työllistävä vaikutus muille suomalaisille yhteistyöyrityksille, alihankkijoillemme sekä palveluntuottajille. Vastuullisesti toimivana yrityksenä kehitämme omaa toimintaamme, jotta työpaikat säilyvät ja uusia työpaikkoja syntyy. Samalla vahvistamme kotimaamme taloudellista ja yhteiskunnallista hyvinvointia.


Toiminnan ja hankintojen vastuullisuus ja kotimaisuus

Suomessa (ja Eu:ssa) maalien valmistusta sääntelee tiukka kemikaalilainsäädäntö. Erilaiset asetukset säätelevät maalien ja niiden sisältämien aineiden turvallisuutta. Ilmoitamme maaleihin ja tuotteisiin liittyvistä vaaraominaisuuksista tuote-etiketeissä sekä tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteessa.

Huolehdimme, että tuotantoomme ja toimintaamme liittyvät alihankinnat ovat vastuullisia. Kiinnitämme kaikissa tuote- ja palveluhankinnoissa huomiota ekologisuuteen ja teemme hankintoja aina ensisijaisesti suomalaisilta tuote- ja palveluntarjoajilta, mikäli se on mahdollista.

Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti oman toimintamme kannalta keskeisillä osa-alueilla. Yrityksellemme on myönnetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Tutustu Ekokompassi – Ympäristöjärjestelmään

Yrityksemme tukee Suomen luonnonsuojeluliiton työtä


Tuemme työntekijöiden hyvinvointia, osaamista ja yhdenvertaisuutta

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista tarjoamalla työntekijöillemme työterveyshuoltoa, liukuvaa työaikaa, yhteisiä virkistyspäiviä ja lisäämällä työpaikan viihtyvyyttä. Seuraamme säännöllisesti työtyytyväisyyttä, panostamme työturvallisuuteen ja toimimme yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Reagoimme poikkeamiin välittömästi. Henkilökuntamme osaamisen ylläpitäminen on osa yrityksemme toimintatapaa. Järjestämme ammattialaan ja turvallisuuteen liittyviä koulutuksia ja pidämme huolta siitä, että työntekijöillämme on käytössään ajantasaiset ja turvalliset työvälineet. Annamme mahdollisuuksia työssäoppimiseen, kouluttautumiseen ja työn kehittämiseen.