Skip to main content

Ympäristötyö – Muovittomat maalit valmistetaan ympäristöä ajatellen

Ympäristötyö ja sen kehittäminen yritystoiminnassamme on meille tärkeää, sillä yrityksemme voi tehdä osansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ja kartoitamme samalla yrityksemme ympäristöjärjestelmän nykytilannetta sekä mahdollisuuksia toimia yhä enemmän ympäristömme hyväksi. Olemme aina kiinnittäneet huomiota maaliemme tuote- ja käyttöturvallisuuteen, ekologisuuteen sekä mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää rakentamalla selvitämme lisää toimenpiteitä, joilla voimme vielä vähentää ympäristövaikutuksiamme.

Olemme laatineet ympäristölupauksen, jossa organisaatiomme sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Lähdemme liikkeelle niistä toimenpiteistä, joihin voimme vaikuttaa heti ja käynnistämme hankkeet, joiden tavoiteaikataulu on pidempi.

1. Enemmän kierrätystä – vähemmän jätettä
Uula Color vähentää jätteiden määrää yhä enemmän kierrättämällä ja suosimalla kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyttä parannetaan valitsemalla vieläkin enemmän kotimaisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

2. Energiaa säästäen – ekologisesti eteenpäin
Yrityksen suunnitelmiin kuulu uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöiseen teknologiaan investoiminen. Uula Color suosii kuljetuksissaan kuljetusliikkeiden yhteiskuljetuksia ja on omalla toiminnallaan tukemassa siirtymistä ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin.

3. Esimerkkinä muille – yhteisen ympäristön puolesta
Ympäristöstä huolehtiminen on kaikille yhteinen asia. Yrityksen johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Jokainen vastaa oman toimintansa ja työtehtäviensä osalta ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja yhteisten päätösten toteutumisesta.Ympäristöstämme huolehtiminen – yhteinen päämäärä ja tavoite

Ympäristötyö kuuluu meille kaikille. Lähes jokainen toiminta vaikuttaa luontoon ja kuluttaa sitä. Meidän on pidettävä ympäristöstämme huolta, jotta luonnosta, sen antimista ja sen tarjoamista elämyksistä voidaan nauttia tulevinakin vuosisatoina. On myös hyvä muistaa, että kaikki luonnonvaramme eivät ole itsestään uusiutuvia. Omilla valinnoillamme ja toiminnallamme on merkitystä ympäristöömme. Pieniä tekoja, joita voimme tehdä ympäristömme hyväksi ovat esimerkiksi roskien kerääminen, jätteiden lajittelu, kierrätys ja ympäristöystävällisien valintojen ja hankintojen tekeminen.

Kestävä kehitys

Lyhykäisyydessään kestävä kehitys on paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa muutosta, jolla turvataan nykyisten ja tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet, biologinen monimuotoisuus sekä ekosysteemin säilyttäminen toimivana. Siinä huomioidaan myös ihmisen taloudellinen ja aineellinen toiminta ja sen soputtaminen pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn. Enemmän kestävästä kehityksestä voit lukea mm. Ympäristöministeriön sivuilta:

Mitä on kestävä kehitys / Ympäristöministeriö