Skip to main content

Uula Pellavaöljymaalin maalausohjeet
– Ohjeet pohjatöihin ja maalaamiseen

Uula Pellavaöljymaalin maalausohjeet käsittelemättömille ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatuille puupinnoille. Uula Pellavaöljymaali sopii myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille. Uula Pellavaöljymaali on kiiltoasteeltaan puolikiiltävää, mutta vuosien varrella muuttuu himmeämmäksi.

Uula Pellavaöljymaalin maalausohjeet

Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja tarvittaessa maalauksen aikana. Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista tekemällä koemaalaus laudanpalalle tms. Maalaa ohuesti tiukkaan sivellen. Liian runsas maalikerros rypistyy kuivuessaan. Maalin lämmittäminen vesihauteessa edesauttaa maalin levittämistä ohuelti. Saadaksesi tasaisen maalipinnan, maalaa pinnat laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti. Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva (puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %) ja lämpötilan vähintään +10°c. Pellavaöljymaalilla maalattu pinta on kosketuskuiva 2–3 vrk:n kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan 4 vrk:n kuluttua. (+20°c ja suhteellinen ilmankosteus <80 %). Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä (vähintään +10°c). Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa. Suosittelemme maalausta siveltimellä. Siveltimen tai maalausharjan tulee olla riittävän jämäkkä. Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti.

Esikäsittely & pohjamaalaus & pintamaalaus

Esikäsittely: Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ja homehtunut pinta Uula Homepesulla. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms. Poista vanha maali mahdollisimman hyvin. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistolla. Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta. Jos kyseessä on uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi tai anna pinnan vanhentua 1–2 vuotta ennen pohjamaalausta. Ennen maalauskäsittelyä suosittelemme pinnan käsittelyä Uula Homesuojalla, ohjeen mukaan.

Vanhojen puupintojen esikäsittely: Vanhat ikkunapuitteet, rakennuksen vesilistat, kaidepuut yms. Käsittele puhdistettu puupuhdas pohja puuöljyn ja pellavaöljymaalin seoksella 1:1. Jos puu on kovin huokoinen, voit käsitellä em. käsittelyn lisäksi pinnan ensin pelkällä puuöljyllä. Anna kuivua väh. 2 vrk ennen väli- ja valmiiksimaalausta.

Pohjamaalaus

Aikaisemmin maalatut puupinnat: Pohjamaalaa Uula Ulkopohjamaalilla.
Maalaamattomat puupinnat: Pohjamaalaa Uula Ulkopohjamaalilla.
Uusi, teollisesti pohjamaalattu puupinta: Puupintaa ei tarvitse pohjamaalata.
Metallipinnat: Käsittele metalliosat ruosteenestopohjamaalilla.

Jos kyseessä on hyvin sileä uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi. Sopiva hiomapaperin karkeusaste on yleensä 40-60.

Välimaalaus: Maalaa pohjamaalatut ulkopinnat n. 10–15% ohennetulla Pellavaöljymaalilla. Ohenteeksi suosittelemme Uula Öljymaalin Ohennetta. Anna kuivua vähintään 3 vrk.

Pintamaalaus: Maalaa ohuesti tiukkaan sivellen. Ohenna maalia tarvittaessa korkeintaan 10%.

Lisätiedot

Riittoisuus: Höyläpinta 10–15 m2/litra, sahapinta 8–12 m2/litra kertasivelyllä.

Ohenne: Uula Öljymaalin Ohenne.

Työvälineiden puhdistus: Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy: Suosittelemme säilytystä kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Kierrätysinfo.

Huomioitavaa: Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Huolehdithan maalattujen ulkopintojen puhtaudesta. Puupinnan hyvinvoinnin ja maalipinnan kestävyyden kannalta puhdistus ja suojaus kannattaa tehdä säännöllisesti.